Sve vesti

Ova studija je nastala u u sklopu rada Grupe 484 na izradi Strategije za smanjenje siromaštva (SSS) vlade Republike Srbije. U njoj se bavimo...
Strategija smanjenja siromaštva jedan je od prioriteta u programu ekonomskih, društvenih i strukturnih reformi kako bi se u narednim godinama smanjio udeo siromašnih u...
Cilj publikovanja jednog ovakvog teksta je da predstavimo dobru praksu, koja se može slediti kao primer kada kao nevladina organizacija hoćemo da utičemo na...
Ovaj izveštaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije prikazuje stepen ispunjenosti pravno tehničkih kriterijuma koje predviđa Plan Evropske unije za liberalizaciju viznog režima...
Ovaj izveštaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije prikazuje stepen ispunjenosti pravno tehničkih kriterijuma koje predviđa Plan Evropske unije za liberalizaciju viznog režima...
Evropske integracije Srbije predstavljaju jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, a sam proces integracije u javnosti je predstavljen kao niz ekonomskih i političkih reformi...
Biti na beloj šengenskoj listi znači dosegnuti jedno od ključnih vrednosti EU, a to je sloboda kretanja ljudi. Pojavljivanje SCG na beloj šengenskoj listi...
Vizni režim je najaktuelnije otvoreno pitanje između EU i zemalja Zapadnog Balkana. EU koristi vizni režim kao sredstvo pritiska na zemlje ovog područja radi...
Cilj ove publikacije je da, u kontekstu obaveza u procesu evrointegracija, podigne nivo razumevanja kompleksnog problema prisilnih migracija u Srbiji, na prostoru bivše Jugoslavije...
Rukovodeći se prinicipom da se prema maloletnim stranim licima bez pratnje treba ophoditi pre svega kao prema deci, a tek potom kao prema migrantima,...