Sve vesti

U Republici Srbiji je članom 15. Zakona o azilu utvrđeno načelo posebne brige o tražiocima azila sa posebnim potrebama, među kojima su i maloletnici....
Ova kratka studija bavi se iskustvima migranata sa područja tri opštine na jugoistoku Srbije i njihovim motivima za migriranje. Fokus pažnje je na fenomenu...
U Malom komšijskom priručniku pronaći ćete jednu malu svaštaru - tekstove pisaca iz komšiluka, fotografije i opis ranijih akcija u sklopu projekata Grupe 484...
Publikaciju možete preuzeti u priloguLink za download (pdf)
Pеti brој Теksturе pоsvеćеn је hrvаtskој knjižеvnоsti. Osim izbоra tеkstоvа sаvrеmеnih hrvаtskih аutоrki i аutоrа, u ovom broju možete pročitati i rеpоrtаžu о srpskој...
Istraživanje možete preuzeti u prilogu.
Ovo istraživanje je nastalo u cilju boljeg uključivanja interno raseljenih lica na tržište rada Srbije. Istraživanje o obimu i učinku privremene naknade treba da...
Evropski savet za izbeglice i prognanike (ECRE) zajedno sa Grupom 484 i Centrom za mir pravne savete i psihosocijlanu pomoć - Vukovar, izradio je...
Odgovori na pitanja iz Knjigoljuba - specijalnog dodatka promo biltena “Na pola puta”.