Sve vesti

Biti na beloj šengenskoj listi znači dosegnuti jedno od ključnih vrednosti EU, a to je sloboda kretanja ljudi. Pojavljivanje SCG na beloj šengenskoj listi...
Brošurom koju možete preuzeti OVDE, kao i brojnim kreativnim akcijama i nastupima, volonteri i zaposleni u Grupi 484 su na Exit festivalu 2009. predstavili...
Ovaj izveštaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije prikazuje stepen ispunjenosti pravno tehničkih kriterijuma koje predviđa Plan Evropske unije za liberalizaciju viznog režima...
Evropske integracije Srbije predstavljaju jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, a sam proces integracije u javnosti je predstavljen kao niz ekonomskih i političkih reformi...
Tekstovi obuhvaćeni ovom publikacijom predstavljaju autorizovana predavanja Škole o prisilnim migracijama nevladinih organizacija Grupe 484 i IAN održane u Vrujcima od 5. do 11....
Tekstovi u ovoj knjizi (294. str) su urađeni u formi odrednica za jedan - daleko obuhvatniji, ali za sada još nerealizovani - Pojmovnika civilnog...
Radovi iz ove publikacije su nastali u okviru konferencije „Zaštita žena i dece u izbeglištvu i raseljeništvu od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ koja...
U izveštaju je predstavljeno stanje ljudskih prava izbeglica, raseljenih lica, povratnika i azilanata u Srbiji i Crnog Gori korišćenjem brojnih dokumenata i istraživanja međunarodnih...
Ova studija se sastoji iz četiri dela. U njima se daje prikaz domaće i međunarodne regulative koja se bavi zaštitom žena u izbeglištvu i...
Ovom publikacijom prezentujemo rezultate istraživanja o pristupu izbeglica aktivnim merama Nacionalne službe za zapošljavanje do kojih se došlo u okviru projekta „Istraživanje uticaja vladinih...