Politika viza i Zapadni Balkan

Vizni režim je najaktuelnije otvoreno pitanje između EU i zemalja Zapadnog Balkana. EU koristi vizni režim kao sredstvo pritiska na zemlje ovog područja radi ispunjenja uslova za pristupanje Uniji. Ova publikacija rezultat je projekta „Zemlje Zapadnog Balkana: Regionalni odgovor na pitanja liberalizacije viznog režima“ koji su zajedno realizovali Institut za međunarodnu politiku i privredu (IMPP), Evropski pokret u Srbiji (ERuS) i Grupa 484, a kao glavni ciljevi projekta označeni su podržavanje procesa reformi u zemljama Zapadnog Balkana i njihovo približavanje standardima EU. Poseban akcenat je na njihovim naporima da se pridruže „beloj šengenskoj listi“ kroz jačanje i podržavanje mera, aktivnosti, inicijativa za proces liberalizacije viza koji je već pokrenut ili se realizuje u regionu. Autori su prepoznali ključne elemente ovog problema i ponudili odgovore za njihovo prevazilaženje.

application/pdfPolitika viza i Zapadni Balkan, 2006

Podeli ovo