Politike migracija i azila

‘’Politike migracija i azila: standardi Evropske unije i nacionlani pravni okvir’’ predstavlja Vodič za članove parlamenta u okviru kog je predstavljen pravni i institucionalni okvir Evropske unije, relevantan u oblasti nezakonitih i zakonitih migracija, azila i kontrole granica, zakonodavni i institucionalni okvir Republike Srbije u oblasti azila i migracija kao i mehanizmi kontrole propisa i kratak pregled uspostavljena prakse. Navedeni dokument ima za cilj da zakonodavnoj vlasti približi temu migracija i azila.

application/pdfPolitike migracija i azila

Podeli ovo