Praćenje smanjenja siromaštva među izbeglicama i interno raseljenim licima u Republici Srbiji

Važna uloga koju je civilno društvo imalo u fazi pisanja Strategije za smanjenje siromaštva (SSS), nastavlja se i u fazi kontrole njenog sprovođenja. Ovim dokumentom označilili smo jedan broj indikatora koji su služili merenju realizacije ljudskih prava, kao što je to predviđeno u SSS. Imajući u vidu, da su izbeglice i raseljena lica bile glavni fokus Grupe 484 i u konusultativnom procesu za izradu Strategije, obim indikatora ljudskih prava je ograničen na ovu grupu, ali mnogi ovde predstavljeni indikatori važni su za sve delove praćenja SSS. Rezultat ovog oblika monitoringa treba da dovede do opšteg osećaja napretka u pristupu određenim ljudskim pravima.

application/pdfPracenje smanjenja siromastva medju izbeglicama i IRL u Republici Srbiji, 2003

Podeli ovo