Preporuke za javne politike: Transnacionalno preduzetništvo i uloga države

Ovaj dokument je pripremljen u okviru projekta „Transnacionalne mreže, transnacionalno preduzetništvo i uloga države“ podržanog kroz Regionalni program podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Prvenstveno je namenjen kreatorima migracionih i razvojnih politika, kako bi tokom izrade politika imali u vidu veliki razvojni potencijal koji nose migracije i migranti preduzetnici. Cilj nam je da preporuke u ovom dokumentu pomognu da se razviju i primene mere kojima će se podržati preduzetništvo migranata i omogućiti transfer njihovog znanja, veština i kontakata u oblastima koje su važne za razvoj privrede i društva Srbije.

Dokument se sastoji, pored uvodnog dela, iz šest delova. Prvi deo ukratko opisuje teorijski okvir na osnovu kojeg je sprovedeno istraživanje i kroz koji su se nastojala osvetliti obeležja transnacionalnog preduzetništva i preduzetnika u Srbiji. U drugom delu je opisana metodologija istraživanja. U trećem delu je data analiza postojećeg institucionalnog okvira – strateškog i pravnog i podsticaji za razvoj transnacionalnog preduzetništva. U četvrtom delu prikazana su obeležja transnacionalnih preduzetnika i preduzeća iz Srbije. U petom delu su prikazane mogućnosti i prepreke transnacionalnom poslovanju u Srbiji. U šestom delu su dati zaključci i preporuke.

application/pdfTransnacionalno preduzetnistvo i uloga drzave, 2013_0

Podeli ovo