Priručnik za jeftino putovanje

Ovaj priručnik je nastao sa idejom da se prikupe i podele iskustva i trikovi za uštedu pri odlasku na put i da se inspirišu mladi na takve poduhvate. Saveti za jeftino putovanje pokrivaju oblasti kao što su: pripreme, pakovanje, prevoz, smeštaj, razgledanje, provod i zarada, a oni variraju od toga kako naći jeftin hostel do toga kako kampovati na ulici, gde jesti jeftino a gde besplatno, i sl. U svetlu skorog stupanja Srbije na belu šengensku listu, kao sledeća barijera putovanjima će se nametnuti nedostatak novca. Ovaj priručnik je naš pokušaj da se ta barijera zaobiđe.

application/pdfPrirucnik za jeftino putovanje

Podeli ovo