Pristup tržištu rada tražioca azila i lica kojima je priznat azil

Dokument je nastao u okviru projekta podržanog od strane beogradske kancelarije Friedrich-Ebert fondacije i analizira zakonski osnov za radno angažovanje tražilaca azila i lica kojima je odobreno parvo na azil, kao i ključne izazove u njihovom pristupu tržištu rada.

PREUZMI PUBLIKACIJU

Podeli ovo