Socijalne zadruge – korak bliže socijalnom preduzetništvu u Srbiji

Poslednjih par godina javne institucije i civilni sektor počinju intenzivnije da promišljaju i diskutuju o sektoru socijalne ekonomije. Konkretan rezultat nastojanja svih zainteresovanih aktera je činjenica da je vid socijalnih preduzeča, takozvanih socijalnih zadruga, počeo da krči svoj put u pravnu praksu Srbije. Socijalne zadruge su svakako novina za naš pravni sistem, posebno imajući u vidu da do sada nije poostojala ni jedna pravna forma koja je posebno bila kreirana za rešavanje zapošljavanja svih socijalno ugroženih kategorija, a ne samo pojedinačnih, specifičnih kategorija. U tom kontekstu, ovim dokumentom predstavićemo kratki pregled koncepta socijalnih zadruga u evropskoj i najnovija rešenja u ovoj oblasti u srpskoj legislativi. Pored toga, u cilju dalje afirmacije pozitivnog dijaloga koji se o socijalnim zadrugama vodi između zainteresovanih aktera iz sva tri sektora u našoj zemlji, ponuđen je i Prednacrt Zakona o socijalnim zadrugama.

application/pdfSocijalne zadruge - korak bliže socijalnom preduzetništvu u Srbiji, 2011

Podeli ovo