Socijalno preduzetništvo: modeli, komparativna praksa pravni okvir socijalnog preduzetništva

U ovoj publikaciji dat je pregled osnovnih pojmova o socijalnom preduzetništvu, predstavljeni su modeli i tipovi socijalnih preduzeća kroz konkretne primere, analiziran je zakonodavni okvir u Srbiji sa osvrtom na mogućnosti za razvoj socijalnog preduzetništva i predstavljen kraći praktični vodič kroz pravni i poreski sistem za socijalne preduzetnike u Srbiji koji se tek upuštaju u posao. Takođe, sastavni deo publikacije su i preporuke za unapređenje pravnog i ekonomskog sistema Srbije u cilju stvaranja boljeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva.

Socijalno preduzetništvo u velikoj meri podstiče prepoznavanje i rešavanje socijalnih problema. U uslovima dinamičnih modernih društava, socijalno preduzetništvo se pojavljuje kao značajan pokretač socijalne inovacije i preoblikovanja različitih društvenih polja (zdravstva, životne sredine, obrazovanja, socijalne zaštite, razvoja preduzetništva). Socijalno preduzetništvo time preuzima i koristi prilike koje drugi propuštaju da unapredi sisteme, osmisli i rasprostrani nove pristupe i napredna održiva rešenja za stvaranje socijalnih vrednosti. Jedno od osnovnih osobenosti socijalnih vrednosti kreiranih ovim putem jeste socijalna i profesionalna integracija radnika u nepovoljnom položaju kao i ostalih ranjivih grupa.

Podeli ovo