Socijalno preduzetnistvo_Elektronski bilten, broj 1, 2010

Bilten pokrećemo sa namerom da informisanjem javnosti doprinesemo stvaranju pogodne društvene klime, ali i zakonskog okvira, za razvoj socijalne ekonomije i socijalnih preduzeća u Srbiji. Ovaj bilten je ujedno i poziv svim organizacijama koje rade u ovoj oblasti da zajedno, intenziviramo napore za dalje zagovaranje za uobličavanje potrebne zakonske regulative, za podržavanje rada postojećih socijalnih preduzeća i umrežavanje ovih organizacija radi jedinstvenog istupanja.

U prvom broju biltena imaćete priliku da čitate o međunarodnoj konferenciji o socijalnom preduzetništvu koja je organizovana u Beogradu, kao i o postojećim partnerstvima nevladinih organizacija u ovoj oblasti. Tu je i naš prvi tekst, mali uvod u tematiku socijalnih preduzeća. Takođe, predstavićemo vam i nekoliko primera dobre prakse kako nekih evropskih socijalnih preduzeća, tako i pionirske socijalno-preduzetničke inicijative u Srbiji. Na kraju, predstavljamo i mali rečnik socijalne ekonomije. Ovaj bilten izlazi zahvaljujući podršci Unidea Fondacije Unikredit Grupe iz Milana.

application/pdfSocijalno preduzetnistvo_Elektronski bilten, broj 1, 2010

Podeli ovo