Socijalno preduzetnistvo_Elektronski bilten, broj 2-3, 2011

Pred Vama je dvobroj Biltena o socijalnom preduzetništvu koji objavljuje Grupa 484. U ovom broju se, između ostalog, bavimo pravnim okvirom poslovanja socijalnih preduzeća u Evropi i u Srbiji. Takođe, čitaćete i o radu radnih grupa za razvoj mera podrške socijalnom preduzetništvu, kao i o normativnom okviru za razvoj socijalnih preduzeća u Republici Srbiji, „Turneji društvenog preduzetništva 2010“ i poseti nobelovca profesora Muhameda Junusa Beogradu, kao i glavnim zaključcima sa okruglog stola o javno-privatnim partnerstvima i mestu socijalnih preduzeća u njima. Predstavljamo Vam i par primera socijalno-preduzetničkih inicijativa u Srbiji, što smo ustanovili kao praksu ovog biltena. Moći ćete da se informišete i o konkursu za stručnu podršku socijalnim preduzećima u unapređenju poslovanja koji je raspisala Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva.

application/pdfSocijalno preduzetnistvo_Elektronski bilten, broj 2-3, 2011

Podeli ovo