Zapadnobalkanska migrantska ruta u periodu „izvan krize“ – Situacija u Republici Srbiji

Dokument je nastao kao rezultat diskusija vođenih u okviru konferencije Zapadnobalkanska migrantska ruta u periodu „izvan krize“ – situacija u Srbiji, koja je održana 28. juna 2017. godine u Beogradu, a koju su u saradnji organizovale beogradska kancelarija Friedrich-Ebert fondacije (FES) i Grupa 484. On uključuje zaključna razmatranja tri tematske celine: problematika regulisanja statusnih pitanja izbeglica i migranata, dalji koraci u obezbeđivanju pristupa pravima izbeglica i migranata i lokalna samouprava u sistemu prihvata izbeglica i migranata.

PREUZMI PUBLIKACIJU

Podeli ovo