Sve vesti: Arhiva

Migracioni izazovi u Srbiji
Za potrebe polaznika seminara o standarima EU u pogledu prisilnih migracija, ECRE je razvio i odgovarajući priručnik sa najznačajnijim izvodima iz dokumenata EU i...
Migration Flows in Southeast Europe
Ovaj zbornik radova (dostupan samo na engleskom) je proizvod šestomesečnog rada tima stručnjaka iz zemalja Jugoistočne Evrope, čiji je svaki član dokumentovao implementaciju migracionih...
Položaj interno raseljenih lica
Nacionalni izveštaji o „odlivu mozgova“, odnosno odlaska visokokvalifikovanih kadrova iz zemlje i razvijenosti politika za ublažavanje njegovih negativnih efekata, kao i politika „privlačenja mozgova“...
Politika viza i Zapadni Balkan
Vizni režim je najaktuelnije otvoreno pitanje između EU i zemalja Zapadnog Balkana. EU koristi vizni režim kao sredstvo pritiska na zemlje ovog područja radi...
povratakizevrope
Ovaj dokument fokusiran je na povratnike, državljanje Srbije i Crne Gore koji više ne ispunjavaju uslove za boravak na teritoriji zemalja Zapadne Evrope i...
recnik_za_razumevanje
Ovaj petojezični rečnik (srpski, engleski, nemački, romski, albanski) je nastao iz potrebe da se pomogne povratnicima iz Zapadne Evrope i ljudima koji rade sa...
Ka beloj šengenskoj listi
Biti na beloj šengenskoj listi znači dosegnuti jedno od ključnih vrednosti EU, a to je sloboda kretanja ljudi. Pojavljivanje SCG na beloj šengenskoj listi...
kako do belesengen liste - brosura
Brošurom koju možete preuzeti OVDE, kao i brojnim kreativnim akcijama i nastupima, volonteri i zaposleni u Grupi 484 su na Exit festivalu 2009. predstavili...
Ka beloj listi_2008_naslovnica
Ovaj izveštaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije prikazuje stepen ispunjenosti pravno tehničkih kriterijuma koje predviđa Plan Evropske unije za liberalizaciju viznog režima...
Ka beloj listi_2006_naslovnica
Evropske integracije Srbije predstavljaju jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, a sam proces integracije u javnosti je predstavljen kao niz ekonomskih i političkih reformi...