Sve vesti: CEMI

Komentari na Predlog strategije suprotstavljanja iregularnim migracijama sa Akcionim planom za period od 2018. do 2020. godine deo su višegodišnjih nastojanja Grupe 484 da...
Ova publikacija nastala je u okviru aktivnosti koalicije prEUgovor. Glavno težište dokumenta je statistički i deskriptivan prikaz procedura i mehanizama koji se tiču prikupljanja...
Istraživanje se bavi položajem iregularnih migranata/migrantkinja i odgovorom nadležnih organa na iregularna kretanja koja se odvijaju na teritoriji Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na...
Dokument je nastao kao rezultat diskusija vođenih u okviru konferencije Zapadnobalkanska migrantska ruta u periodu „izvan krize“ – situacija u Srbiji, koja je održana...
Dokument je nastao u okviru projekta podržanog od strane beogradske kancelarije Friedrich-Ebert fondacije i analizira prva iskustva upisivanja dece migranata i tražilaca azila u...
Dokument je nastao u okviru projekta podržanog od strane beogradske kancelarije Friedrich-Ebert fondacije i analizira pravni okvir kao i program integracije lica kojima je...
Dokument je nastao u okviru projekta podržanog od strane beogradske kancelarije Friedrich-Ebert fondacije i analizira zakonski osnov za radno angažovanje tražilaca azila i lica...
Ova publikacija je pripremljena u okviru projekta ,,Solidarne mreže – godina 2’’  i analizira pitanje upisa činjenice rođenja dece migranata, koja su se rodila...
Diskusioni papir „Maloletnici bez pratnje i razdvojeni maloletnici u procesu povratka“ nastao je kao rezultat jedne od aktivnosti na projektu „U susret boljoj zaštiti...
Ovaj priručnik izrađen je za projekat „U susret boljoj zaštiti dece odvojene od oba roditelja ili staratelja i dece bez pratnje u migracijama“ (PROCHILD)....