Sve vesti: CEMI

Položaj interno raseljenih lica
Evropski savet za izbeglice i prognanike (ECRE) zajedno sa Grupom 484 i Centrom za mir pravne savete i psihosocijlanu pomoć - Vukovar, izradio je...
Povratak visokokvalifikovanih
U izdanju Grupe 484, a uz podršku Balkanskog Fonda za demokratiju projekta Nemackog Maršalovog fonda (GMF) Sjedinjenih Američkih Država, objavljena je publikacija Povratak visokokvalifikovanih...
Migration and Development
Ovaj zbornik radova (dostupan samo na engleskom) je proizvod višemesečnog rada tima stručnjaka iz zemalja Jugoistočne Evrope koji su se bavili ekonomskim migrantima u...
Mobilnost i emigracija
Ova publikacija koju su izdale Grupa 484 - Centar za mir i interkulturalne studije i Institut za pedagoška istraživanja, obrađuje pitanje migracije visokoobrazovanih stručnjaka...
Migracioni potencijal Srbije
Ovo istraživanje je nastalo sa ciljem da istraži da li priključivanje Srbije Evropskoj Uniji predstavlja imigracionu pretnju zemljama članicama Evropske Unije. Sa tim ciljem...