Sve vesti: CEMI

Evropske integracije Srbije predstavljaju jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, a sam proces integracije u javnosti je predstavljen kao niz ekonomskih i političkih reformi...
Biti na beloj šengenskoj listi znači dosegnuti jedno od ključnih vrednosti EU, a to je sloboda kretanja ljudi. Pojavljivanje SCG na beloj šengenskoj listi...
Vizni režim je najaktuelnije otvoreno pitanje između EU i zemalja Zapadnog Balkana. EU koristi vizni režim kao sredstvo pritiska na zemlje ovog područja radi...
Cilj ove publikacije je da, u kontekstu obaveza u procesu evrointegracija, podigne nivo razumevanja kompleksnog problema prisilnih migracija u Srbiji, na prostoru bivše Jugoslavije...
Rukovodeći se prinicipom da se prema maloletnim stranim licima bez pratnje treba ophoditi pre svega kao prema deci, a tek potom kao prema migrantima,...
U Republici Srbiji je članom 15. Zakona o azilu utvrđeno načelo posebne brige o tražiocima azila sa posebnim potrebama, među kojima su i maloletnici....
Ova kratka studija bavi se iskustvima migranata sa područja tri opštine na jugoistoku Srbije i njihovim motivima za migriranje. Fokus pažnje je na fenomenu...
Publikaciju možete preuzeti u priloguLink za download (pdf)
Istraživanje možete preuzeti u prilogu.