Sve vesti: CEMI

Cilj ove publikacije je da, u kontekstu obaveza u procesu evrointegracija, podigne nivo razumevanja kompleksnog problema prisilnih migracija u Srbiji, na prostoru bivše Jugoslavije...
Rukovodeći se prinicipom da se prema maloletnim stranim licima bez pratnje treba ophoditi pre svega kao prema deci, a tek potom kao prema migrantima,...
U Republici Srbiji je članom 15. Zakona o azilu utvrđeno načelo posebne brige o tražiocima azila sa posebnim potrebama, među kojima su i maloletnici....
Ova kratka studija bavi se iskustvima migranata sa područja tri opštine na jugoistoku Srbije i njihovim motivima za migriranje. Fokus pažnje je na fenomenu...
Publikaciju možete preuzeti u priloguLink za download (pdf)
Istraživanje možete preuzeti u prilogu.
Ovo istraživanje je nastalo u cilju boljeg uključivanja interno raseljenih lica na tržište rada Srbije. Istraživanje o obimu i učinku privremene naknade treba da...
Evropski savet za izbeglice i prognanike (ECRE) zajedno sa Grupom 484 i Centrom za mir pravne savete i psihosocijlanu pomoć - Vukovar, izradio je...
U izdanju Grupe 484, a uz podršku Balkanskog Fonda za demokratiju projekta Nemackog Maršalovog fonda (GMF) Sjedinjenih Američkih Država, objavljena je publikacija Povratak visokokvalifikovanih...