Sve vesti: CEMI

U izdanju Grupe 484, a uz podršku Balkanskog Fonda za demokratiju projekta Nemackog Maršalovog fonda (GMF) Sjedinjenih Američkih Država, objavljena je publikacija Povratak visokokvalifikovanih...
Ova publikacija koju su izdale Grupa 484 - Centar za mir i interkulturalne studije i Institut za pedagoška istraživanja, obrađuje pitanje migracije visokoobrazovanih stručnjaka...
Ovo istraživanje je nastalo sa ciljem da istraži da li priključivanje Srbije Evropskoj Uniji predstavlja imigracionu pretnju zemljama članicama Evropske Unije. Sa tim ciljem...