Sve vesti: Dobrovoljne migracije

regional_overview_final_naslovna-page-001
U publikaciji Indeks razvijenosti politika integracije migranata – nalazi u regionu Zapadnog Balkana, zemlje: Albania, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija su ocenjene i...
Indeks razvijenosti
U ovoj publikaciji su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Srbija ocenjene i međusobno upoređivane prema svetski priznatoj metodologiji Indeks razvijenosti politika integracije migranata...
Kvalifikovane migracije
Publikacija „Kvalifikovane migracije i razvojne prakse: Republika Moldavija i zemlje Jugoistočne Evrope“ je nastala u okviru istraživačkog projekta „Povezivanje naučne dijaspore Republike Moldavije sa...
Transnacionalne mreže
Monografija je nastala u okviru projekta „Transnacionalne mreže, transnacionalno preduzetništvo i uloga države“ podržanog kroz Program za promociju regionalnog istraživanja na Zapadnom Balkanu (RRPP),...
Od politika do praksi
Ova publikacija je nastala u okviru projekta „Od politika do praksi priliva mozgova - širenje najboljih institucionalnih praksi u regionu Zapadnog Balkana“. Projekat ima...
Preporuke za javne politike
Ovaj dokument je pripremljen u okviru projekta „Transnacionalne mreže, transnacionalno preduzetništvo i uloga države“ podržanog kroz Regionalni program podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka...
Dijaspora kao resurs
Ovaj dokument je nastao u okviru projekta „Podsticanje zapošljavanja mladih kroz saradnju sa privrednicima i dijasporom“, sa ciljem da se mapiraju resursi dijaspore za...
Indeks razvijenosti politika
Indeks razvijenosti politika integrаcije migranata (MIPEX) je referentni vodič i potpuno interаktivni аlаt zаprocenu, poređenje i poboljšаnje politika integrаcije. On meri razvijenost politika integrаcije...
Priznavanje diploma_0
Ova publikacija je nastala u okviru projekta Od politika do praksi „priliva mozgova“ – širenje najboljih institucionalnih praksi u regionu Zapadnog Balkana. Cilj projekta...
Migration and Development
Ovaj zbornik radova (dostupan samo na engleskom) je proizvod višemesečnog rada tima stručnjaka iz zemalja Jugoistočne Evrope koji su se bavili ekonomskim migrantima u...