Sve vesti: Program direktne podrške

Screenshot_6
Reagujući na katastrofalne poplave koje su zadesile Srbiju, od maja 2014. godine Grupa 484 je u vidu direktne pomoći pri ublažavanju posledica poplava, organizovala...
Naslovna publikacija
Republički zavod za statistiku, u saradnji sa Grupom za razvojnu inicijativu SeConS i nevladinom organizacijom Grupa 484, realizovao je projekat „Ekonomski uticaj socijalnih preduzeća“,...
IMCA naslovnica
IMCA NOVI PAZAR_Vodic kroz socijalno preduzetnistvo, 2012<img src="http://grupa484.org.rs/sites/all/modules/filefield/icons/app
SENS brosura
Mreža Socijalne ekonomije Srbije (SENS) je osnovana 2011. godine od strane Grupe 484 uz podršku italijanske UniCredit fondacije, koja ima dugu tradiciju finansiranja i...
SP modeli i praksa 2011
U ovoj publikaciji dat je pregled osnovnih pojmova o socijalnom preduzetništvu, predstavljeni su modeli i tipovi socijalnih preduzeća kroz konkretne primere, analiziran je zakonodavni...
Socijalne zadruge 2011
Poslednjih par godina javne institucije i civilni sektor počinju intenzivnije da promišljaju i diskutuju o sektoru socijalne ekonomije. Konkretan rezultat nastojanja svih zainteresovanih aktera...
SP elektronski bilten 2011
Pred Vama je dvobroj Biltena o socijalnom preduzetništvu koji objavljuje Grupa 484. U ovom broju se, između ostalog, bavimo pravnim okvirom poslovanja socijalnih preduzeća...
SP elektronski bilten 2010
Bilten pokrećemo sa namerom da informisanjem javnosti doprinesemo stvaranju pogodne društvene klime, ali i zakonskog okvira, za razvoj socijalne ekonomije i socijalnih preduzeća u...
Stanovanje oktobar 2009
Ovaj dvobroj smo velikim delom posvetili značaju donešenog Zakona o socijalnom stanovanju i procesu pravljenja Nacionalne strategije socijalnog stanovanja. Posebno upućujemo na važnost učešća...
Stanovanje jun 2009
Pokrećemo bilten o socijalnom stanovanju u sklopu napora da doprinesemo što skorijem donošenju kvalitetnog sistemskog Zakona o socijalnom stanovanju, i uspostavljanju nacionalne stambene politike,...