Sve vesti: Program direktne podrške

Izbeglice i IRL maj 2008
Teme zapošljavanja i obrazovanja izbeglica i raseljenih lica, kao i pitanja koja se nužno nameću kada se bavi ovim temama, obrađene su tako da...
Izbeglice i IRL februar 2008
Tema drugog broja KOCD biltena su stambena pitanja i imovinska prava izbeglica i raseljenih lica u Srbiji. Bilten se bavi različitim konceptima rešavanja stambenog...
Izbeglice i IRL 2007
Ključna tema prvog KOCD biltena je proces smanjenja siromaštva izbeglica i raseljinih lica, obrađena kroz predstravljanje i definisanje najbitnijih faktora i činjenica vezanih za...
Pracenje smanjenja siromastva 2007
U ovom izveštaju se nalaze podaci i analiza podataka koje su pripremile 67 različitih organizacija i institucija i 117 pojedinaca iz pet gradova (Niš,...
Mladi i siromastvo 2004
Cilj ovog istraživanja je ispitivanje siromaštva mladih kroz identifikaciju oblasti u kojima se ono javlja, otkrivanje načina na koje se prepoznaje i dobijanje preporuka...
Pracenje siromastva 2003
Važna uloga koju je civilno društvo imalo u fazi pisanja Strategije za smanjenje siromaštva (SSS), nastavlja se i u fazi kontrole njenog sprovođenja. Ovim...
Izbeglice i raseljeni 2003
Ova studija je nastala u u sklopu rada Grupe 484 na izradi Strategije za smanjenje siromaštva (SSS) vlade Republike Srbije. U njoj se bavimo...
Ekonomska politika 2004
Strategija smanjenja siromaštva jedan je od prioriteta u programu ekonomskih, društvenih i strukturnih reformi kako bi se u narednim godinama smanjio udeo siromašnih u...
Doprinos 2003
Cilj publikovanja jednog ovakvog teksta je da predstavimo dobru praksu, koja se može slediti kao primer kada kao nevladina organizacija hoćemo da utičemo na...