Sve vesti: Prisilne migracije

Četvrto izdanje „Izazova prisilnih migracija u Srbiji: položaj tražilaca azila“ pripremljeno je u saradnji i uz veliko zalaganje tima, radne grupe za azil, u...
U izvеštајu su prеdstаvljeni klјučni nаlаzi tеrеnskоg istrаživаnjа  sprоvеdеnоg s cilјеm prikuplјаnjа infоrmаciја о prоblеmimа rоmskih migrаnаtа kојi su u pоtrаzi zа privrеmеnim bоlјitkоm...
Ova publikacija je deo kontinuiranih nastojanja Grupe 484 da doprinese razvoju i unapređenju migracionih politika u Republici Srbiji. Reč je o izveštaju, trećem u...
Publikacija „Izazovi prisilnih migracija u Srbiji: stanje ljudskih prava tražilaca azila i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji” predstavlja tematski dokument o položaju i...
Cilj ove publikacije je da, u kontekstu obaveza u procesu evrointegracija, podigne nivo razumevanja kompleksnog problema prisilnih migracija u Srbiji, na prostoru bivše Jugoslavije...
Rukovodeći se prinicipom da se prema maloletnim stranim licima bez pratnje treba ophoditi pre svega kao prema deci, a tek potom kao prema migrantima,...
U Republici Srbiji je članom 15. Zakona o azilu utvrđeno načelo posebne brige o tražiocima azila sa posebnim potrebama, među kojima su i maloletnici....
Ova kratka studija bavi se iskustvima migranata sa područja tri opštine na jugoistoku Srbije i njihovim motivima za migriranje. Fokus pažnje je na fenomenu...
Istraživanje možete preuzeti u prilogu.