Sve vesti: Vizna liberalizacija

Ka beloj listi_2009_naslovnica
Ovaj izveštaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije prikazuje stepen ispunjenosti pravno tehničkih kriterijuma koje predviđa Plan Evropske unije za liberalizaciju viznog režima...
Ka beloj listi_2008_naslovnica
Ovaj izveštaj o napretku Srbije u procesu vizne liberalizacije prikazuje stepen ispunjenosti pravno tehničkih kriterijuma koje predviđa Plan Evropske unije za liberalizaciju viznog režima...
Ka beloj listi_2006_naslovnica
Evropske integracije Srbije predstavljaju jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije, a sam proces integracije u javnosti je predstavljen kao niz ekonomskih i političkih reformi...
Ka beloj šengenskoj listi
Biti na beloj šengenskoj listi znači dosegnuti jedno od ključnih vrednosti EU, a to je sloboda kretanja ljudi. Pojavljivanje SCG na beloj šengenskoj listi...
Politika viza i Zapadni Balkan
Vizni režim je najaktuelnije otvoreno pitanje između EU i zemalja Zapadnog Balkana. EU koristi vizni režim kao sredstvo pritiska na zemlje ovog područja radi...