sjenica_integracija

Radionice sa tinejdžerima i tinejdžerkama u Sjenici

Rad sa tinejdžerima u Sjenici započeli smo u decembru 2016. godine, kada smo u prostor Tehničko-poljoprivredne škole ušli sa dokumentarnom izložbom o životu i putu migranata „Granica je zatvorena“ i edukativnim materijalima koji su sastavni deo programa uz izložbu. Na ovaj način smo đake pripremili za susret i upoznavanje sa njihovim vršnjacima iz komšiluka – mladima koji borave u Centru za smeštaj tražilaca azila u Sjenici. Takođe, naš tim je bio u poseti Centru, gde se sa tinejdžerima razgovaralo o radionicama koje su planirane u školi i druženju sa vršnjacima iz zajednice.sjenica_integracija

Prilikom prvog susreta u školi, osim upoznavanja, dečaci i devojčice su se bavili pripremom programa otvaranja izložbe: grupa „domaćih“ predstavljala je izložbene eksponate, a „gosti“ su govorili o sebi, kao i o svojim utiscima i razmišljanjima u vezi sa izložbom.

sjenica_integracijaOd tada smo svakog meseca, do kraja aprila, organizovali višednevne radionice i druženja sa ovom zanimljivom grupom iz Sjenice, sastavljenom od tinejdžera iz Avganistana, Iraka… i đaka iz Tehničke škole, Gimnazije i OŠ „12. decembar“. Tehničko-poljoprivredna škola nas je uvek rado primala, a zaposleni u školi su nam se često pridruživali u radu. Umetnički tim koji ih je vodio bili su Ivana Bogićević Leko i Luka Knežević Strika, a dragoceni u komunikaciji bili su prevodioci i kulturni medijatori Mihajlo Medaković i Ana Lazović. Radionice su bile dramske, video i fotografske, a bavile su se temama koje ljude u tim godinama kopkaju, interesuju ili zabrinjavaju.sjenica_integracija

Učeći o elementima dramske radnje, dramskom sukobu i motivima, i stvarajući male dramske scene od isečaka iz sopstvenih života, dečaci i devojčice su se upoznavali i zbližavali. Prvi koraci su bile dramske vežbe opuštanja tela i glasa. Cilj vežbi je bio da se učesnici oslobode treme, komuniciraju i izgrade poverenje. Govorili su o sebi: svom putu, omiljenim i značajnim predmetima, ljudima; interesovanjima, ambicijama, i sve te priče pretvarali u kratke dramske situacije ili kratke filmove. Teme kratkih filmova su bile i: prijateljstvo, ljubav, obrazovanje, posebno devojčica, razlozi za odlazak iz svoje zemlje itd.

sjenica_integracijaNakon duge i hladne sjeničke zime, rešili smo da izađemo iz škole i sve akcije preselimo na obližnje livade, pored potoka. Naši piknici bili su radni: radionice o kulturi, jeziku, navikama; sportske aktivnosti i likovne radionice. U rad sa decom su se uključili i studenti koji su bili polaznici Škole o migracijama: osim teorijskog znanja, stekli su i praktično iskustvo.

Rezultat ovih poseta, koji nas je posebno radovao, bilo je to što su deca počela da se druže i okupljaju i kada mi nismo prisutni. Samostalno su održavali akcije po gradu, posećivali se, spremali kolače za praznike i odlazili na izlete.

Fotografije: Luka Knežević Strika

Projekat: INVOLVED – Inkluzivne zajednice na putu ka osetljivijem društvu bez diskriminacije; sjenica_integracijaNaše nove komšije – jedan korak bliže

Cilj: Skretanje pažnje na prava tražilaca azila i migranata, podizanje svesti opšte i stručne javnosti o društevnim, ekonomskim i kulturalnim pravima tražilaca azila i migranata; Doprinos razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva.

Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program „Mi i oni drugi“)

Podrška: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR); Fondacija za otvoreno društvo Srbija

sjenica_integracija sjenica_integracija sjenica_integracija

sjenica_integracija sjenica_integracija sjenica_integracija sjenica_integracija sjenica_integracija sjenica_integracija sjenica_integracija

sjenica_integracija sjenica_integracija

Podeli ovo