Raseljeni na tržištu rada u Srbiji

okrugli stoOkrugli sto Raseljeni na tržištu rada u Srbiji održan je 22. decembra 2011. godine u prostoru Privredne komore Beograda. Grupa 484 i Fond za razvoj ekonomske nauke (FREN) organizovali su ovaj skup sa ciljem da predstave upravo dovršeni izveštaj sa preporukama – Položaj interno raseljenih lica na tržištu rada u Srbiji: predlog smernica za novu politiku aktivnog traženja posla i zapošljavanja – i njegove ključne nalaze izlože kritičkom razmatranju i diskusijama učesnika okruglog stola. 

okrugli stoPredstavljeni izveštaj – i svi zaključci i preporuke za unapređenje politika i mera usmerenih na povećanje zaposlenosti interno raseljenih lica u Srbiji – zasnovani su na kompleksnim analizama empirijskih podataka koje je sproveo FREN, a skup u Privrednoj komori Beograda okupio je 20-ak ključnih aktera u oblastima pružanja podrške ekonomskim aktivnostima interno raseljenih lica i razvoja i sprovođenja nacionalnih politika i mera podrške zapošljavanju, naročito ranjivih grupa.

U radu okruglog stola učestvovali su, dakle, predstavnici Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, UNHCR-a, Privredne komore Beograda, Udruženja Prvi srpski preduzetnik, Centra za liberalno demokratske studije, Fonda za razvoj ekonomske nauke, Grupe 484 i još dve međunarodne i četiri lokalne nevladine organizacije angažovane u projektima podsticanja dohodovnih aktivnosti putem obuka, namenskih bespovratnih sredstava i mikrokreditiranja – Fonda za mikrorazvoj, ASB Srbija, Danskog saveta za izbeglice, Vizije, Inicijative za razvoj i saradnju i Međunarodne mreže pomoći.

okrugli stoNakon uvodnih reči Vladimira Petronijevića, izvršnog direktora Grupe 484, i Mihaila Arandarenka, predsednika UO FREN-a, ključne nalaze izveštaja i na njima zasnovane preporuke predstavio je Marko Vladisavljević, FREN-ov istraživač i glavni autor izveštaja. U prvim komentarima, iznesene su veoma pozitivne reakcije, a u reakciji predstavnice MERR-a iznesena je ocena da izveštaj daje dobar materijal za dopune Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2012. godinu, u delu koji se odnosi na interno raseljena lica.

U dva tematska panela koja su sledila diskusije povodom predstavljenog izveštaja sa preporukama, ovaj skup je omogućio takođe i obuhvatnu razmenu informacija o dosadašnjim iskustvima, postojećim i planiranim programima i aktivnostima, a vezano za raseljena lica i poboljšanje njihovog položaja na tržištu rada u Srbiji.

okrugli stoU prvom panelu, Milena Prica iz Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ivana Damjanović iz Nacionalne službe za zapošljavanje predstavile su aktuelne politike i mere, ciljeve politika i podatke o stvarnoj uključenosti nezaposlenih IRL u mere aktivne politike zapošljavanja. Milena Prica je dala pregled postojećeg zakonskog, strateškog i institucionalnog okvira, govorila o značaju razvoja integrisanih usluga i ukazala na elemente aktuelnog NAPZ-a koji posebno prepoznaju interno raseljena lica, kao jednu od ranjivih grupa na tržištu rada u Srbiji. Prezentacija Ivane Damjanović dala je detaljan pregled uključenosti nezaposlenih interno raseljenih lica u sve pojedinačne programe aktivne politike zapošljavanja (u 2011. godini) i ukazala na bitne elemente ranjivosti nezaposlenih IRL. Oba izlaganja i diskusije koje su usledile ponovo su otkrile nizak stepen uključenosti nezaposlenih IRL u aktivne mere i ukazale da je važno da se na ozbiljan i suštinski način razmotri omogućavanje pristupa merama za (faktički nezaposlene) korisnike privremene naknade.

okrugli stoDrugi panel je otvorilo izlaganje Ivana Gerginova, pomoćnika komesara u Komesarijatu za izbeglice, koji je govorio o aktivnostima Komesarijata u ovoj oblasti, sredstvima uloženim kroz podršku lokalnim akcionim planovima, o efektima pojedinih mera i planovima za razvoj socijalnog zadrugarstva. Usledila je zatim i prezentacija Dimitrija Pešića iz Visokog komesarijata UN za izbeglice, koji je ukratko predstavio istoriju UNHCR-ove podrške preduzetničkim aktivnostima izbegličkih i raseljeničkih porodica u Srbiji, kroz saradnju sa većim brojem izvršnih partnera i kroz programe mikrokreditiranja, obuka i grantiranja, i potom otkrio neke od naučenih lekcija i uspešnih priča. Diskusije predstavnica nevladinih organizacija koje su realizovale ovakve programe ukazale su na široki spektar različitih aktivnosti podrške zapošljavanju i preduzetničkim aktivnostima. Govorilo se o odlučnom značaju dobre procene kapaciteta i stvarnih potreba potencijalnih korisnika, o nužnosti kontinuirane podrške i individualnog savetovanja, socijalizacijskim i socijalnim efektima ovakvih programa, perspektivama i izazovima udruživanja pojedinačnih korisnika, o potrebi da se pojedinačni programi ukrštaju, koordinišu i povezuju, i o mogućnostima saradnje sa Nacionalnom službom i lokalnim institucijama.

Izveštaj Položaj interno raseljenih lica na tržištu rada u Srbiji (FREN i Grupa 484, 2011)  možete preuzeti ovde.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta Civilno društvo za odgovornu vladu i smanjenje siromaštva u Srbiji, kojim rukovodi Institut za održive zajednice, zahvaljujući finansijskoj podršci Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.

Podeli ovo