RRPP godišnja konferencija 2013 „Društvena, politička i ekonomska promena na Zapadnom Balkanu“

Konferencija „Društvena, politička i ekonomska promena na Zapadnom Balkanu“ održana je od 24. do 26. maja u Beogradu u okviru Regionalnog programa podrške istraživanjima u oblasti društvenih nauka na Zapadnom Balkanu (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Konferencija je počela u petak uvodnim izlaganjima i sajmom istraživanja. U subotu su organizovani paneli. Centar za migracije Grupe 484 je učestvovao sa radom „Transnacionalno preduzetništvo i uloga države: slučajevi Srbije i Albanije“, kojeg su prezentovale mr Svetlana Milutinović, Centar za migracije Grupe 484 i dr Brikena Balli, Institut za promene i liderstvo u Albaniji u okviru panela „Država, mreže i neformalnost“. Uz taj panel organizovani su i paneli: „Rodne politike i diskursi“, „Mediji, politički i društveni diskurs“ i „Migracije, dijaspora i doznake“. Dr Tanja Pavlov, direktorka Centra za migracije je na panelu „Migracije, dijaspora i doznake“ imala ulogu diskutantkinje i komentarisale radove učesnika i učesnica panela. Poslednji dan, u nedelju, održan je okrugli sto „Da li političari trebaju naučnike? Povezivanje istraživanja i politika na Zapadnom Balkanu“.

Podeli ovo