Seminar “Humanistika u tranziciji” – drugi ciklus

grupa 484  
Drugi ciklus predavanja i razgovora u okviru obrazovnog programa za studente “Humanistika u tranziciji” održan je na Andrevlju, od 15. do 18. jula 2015. Predavači na seminaru su bili: Dean Duda (profesor na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu i osnivač Odsjeka za kulturalne studije na Filozofskom fakultetu u Rijeci), Nenad Veličković (pisac i docent na Odsjeku za književnosti naroda BiH na Filozofskom fakultetu u Sarajevu), Biljana Stojković (profesorka na Katedri za genetiku i evoluciju Biološkog fakulteta u Beogradu), Zoran Grozdanov (predavač na Sveučilišnom studiju protestantske teologije u Zagrebu i urednik izdavačke kuće “Ex Libris”) i Dejan Ilić (urednik izdavačke kuće “Fabrika knjiga” i glavni i odgovorni urednik Časopisa za književnost i kulturu, i društvena pitanja “Reč”).

DSC02988

Dean Duda govorio je o kulturalnim studijama kao alatu za analizu tranzicije, njihovoj važnosti u domaćem kontekstu, kao i načinima na koje nam pomažu da formiramo kritički aparat. Izložio je istorijat discipline i matični kontekst i istakao važnost kulturalnih studija, ne samo kao kritičke pedagogije, već i kao znanja o problematici tranzicije.

Predavanje Nenada Veličkovića bilo je na temu transformacije obrazovnog sistema. Govorio je o procedurama za utvrđivanje okvira za sadržaj udžbenika (konkretno čitanki) i za njihov izbor, te o mogućnostima da se utiče na standarde i planove i promene eventualne loše odluke prilikom izbora.

Biljana Stojković predstavila je problematiku biološkog determinizma u društvenoj praksi. Uprkos svim biološkim znanjima, i danas postoji tendencija zloupotrebe biologije u različite svrhe konzervativnih i desničarskih društvenih ideologija. Posebno je upečatljiva primena prirodnjačkog mehanizma prirodne selekcije u konstrukciji neoliberalnih principa političke ekonomije. Pokušaj da se ljudska društva razumeju kroz prirodne mehanizme, kao i da se etički imperativi izvlače iz činjenica prirode, predstavlja osnovnu prirodnjačku pogrešku. Biljana je naglasila da ovoj greški podleže ogroman broj društvenih teoretičara.

DSC02847

Zoran Grozdanov govorio je o pitanjima teologije i njihovoj vezi sa društvenim promenama. Predstavio je teologiju oslobođenja koja vidi Isusa kao religijskog bogohulnika i političkoga bunotvnika koga je napustio Bog i poziva na solidarnost sa žrtvama religije, društva i države. Iz ove perspektive, teologija se posmatra kao područje ljudskih istraživanja, interesa i verovanja koje može oblikovati stvarnost u kojoj živimo, uticati na nju, i insistirati na njenoj promeni.

Na seminaru je učestvovalo 35 studenata društvenih i humanističkih nauka. Dejan Ilić bio je moderator programa, radionica i diskusija tokom seminara. Učesnici su bili u prilici da razgovaraju sa predavačima tokom sva četiri dana seminara, postavljaju pitanja, diskutuju. Na seminaru su održavane i projekcije filmova i diskusije u vezi sa pomenutim temama.

POZIV NA SEMINAR: Humanistika u tranziciji

DSC02999

Projekat: Naše nove komšije – jačanje kapaciteta za razumevanje kulturne različitosti – korak dalje

Cilj: Doprinos razvoju otvorenosti i tolerantnosti u našem društvu

Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program “Mi i oni drugi”), Fabrika knjiga

Podrška: CCFD – Terre solidaire

Podeli ovo