Seminar “Humanistika u tranziciji”

Grupa 484 i Fabrika knjiga organizovali su trodnevni seminar “Humanistika u tranziciji” na Andrevlju (Fruška gora), od 18. do 20. oktobra. U radu seminara je učestvovalo 25 studenata društvenih nauka (političkih nauka, sociologije, književnosti..). Organizatori seminara želeli su da podstaknu studente na razmišljanje i istraživanje uloge obrazovanja i kulture u transformaciji društva ( i mogućnosti uticanja na uspostavljanje vrednosnog sistema koji bi podržao politike tranzicione pravde i konstitucionalizaciju demokratskog sistema). Tokom trodnevnog seminara polaznici su stekli uvid u osnovne koncepte koji se tiču tranzicije, i u načine da se ti koncepti primene u objašnjavanju slučaja Srbije i susednih država, s ciljem da se dobije jasnija slika o stanju u kome se društvo nalazi. Takođe, seminar je ukazao na značaj društvenih i humanističkih nauka za tranzicione procese, kako za njihovo razumevanje, tako i za njihovu uspešnost.  

Predavači tokom prvog dana seminara bili su: Dejani Ilić (urednik izdavačke kuće “Fabrika knjiga” i glavni i odgovorni urednik Časopisa za književnost i kulturu, i društvena pitanja “Reč”), Đorđe Pavićević (Fakultet političkih nauka, Beograd) i Predrag Brebanović (Filološki fakultet, Beograd). Obrađeni su osnovni koncepti i glavni pristupi političoj tranziciji, tranzicionoj pravdi i transformaciji društva, kao i teorijski uvod u studije humanistike (geneza i predmetno polje humanistike) i uloga humanistike u interpretaciji društvene stvarnosti. Takođe, naglašena je potreba za konstantnim preispitivanjem dominantnih teorija o “željenoj tački” do koje društvo treba da “stigne” nakon završetka tranzicije, i potrebi negovanja prostora za kritičko promišljanje stvarnosti na katedrama društvenih nauka.

Drugog dana seminara Viktor Ivančić (pisac i novinar) i Svetlana Lukić (glavna i odgovorna urednica multimedijalnog portala “Peščanik”), predavali su o potrebi angažmana u javnom i medijskom prostoru, radi ukazivanja na pogubnosti autoritarnih i nacionalističkih politika po društvo i njegove građane, i uspostavljanja “pristojne” države. Takođe, Viktor Ivančić je objašnjavajući kulturni kontekst u kom se odvijalo suđenje Dinku Šakiću s kraja 90-tih u Hrvatskoj, ukazao na nemogućnost postizanja željenog efekta tranzicijske pravde pravosudnim instrumentima ukoliko se suđenje odvija unutar nacionalističkog kulturnog miljea i u uslovima kontrolisanih medija.

Završnog dana seminara je predavao Srđan Milošević (istoričar, Institut za noviju istoriju Srbije) o procesima istorijskog revizionizma u Istočnoj Evropi, i u Srbiji, od početka devedesetih godina dvadesetog veka.

Autori programa seminara bili su: Dejan Ilić (urednik i voditelj programa), Ana Kolarić (programska saradnica) i Neda Radulović-Viswanatha (programska saradnica).

Više o izlaganjima predavača možete pročitati u novom broju Časopisa za književnost i kulturu, i društvena pitanja “Reč”, koji možete preuzeti na sajtu PEŠČANIKA

Projekat: Naše nove komšije – jačanje kapaiteta za razumevanje kulturne različitosti                               Cilj: Doprinos razvoju otvorenosti i tolerantnosti u našem društvu                                                                     Realizatori: Grupa 484 (obrazovni program „Mi i oni drugi“), Fabrika knjiga                                                 Podrška: CCFD – Terre solidaire i Charles Stewart Mott Foundation

                

Podeli ovo