Seminar „Mi i oni drugi“ u Loznici

4Iz godine u godinu realizujemo seminar „Mi i oni drugi“, koji je akreditovan pri Zavodu za unapređivanje obrazovanja kao program stručnog usavršavanja za profesore predmeta društvenih nauka. Cilj programa je povećanje kapaciteta škola za interetničku i interkulturnu saradnju. Smatramo da je potrebno razvijati znanje i vrednosni sistem kod profesora i učenika o tome da je poznavanje sopstvenog kulturnog i etničkog nasleđa kao i poznavanje kulture i nasleđa drugih naroda – uslov međusobnog razumevanja i prihvatanja.

Nastankom izložbe „Granica je zatvorena“, prilagodili smo naš seminar migracijskim temama, odnosno temi odnosa prema migrantima, kao i o načinima dekonstrukcije stereotipne slike drugog i drugačijeg. Testirali smo seminar u ovom formatu zajedno sa profesorima srednjih škola, koji su zatim primenili preporučene metode rada i uključili svoje učenike u rad i razmišljanje o migracijama, stereotipima i diskriminaciji. Na ovaj način izložbeni materijal i seminar zajedno čine obrazovni paket za rad sa profesorima iz srednjih škola i njihovim đacima.

10

Seminar smo organizavali u Gimnaziji „Vuk Karadžić“ u Loznici od 9. do 11. oktobra 2015. U fokusu seminara bile su prisilne migracije na teritoriji Loznice kroz prošlost i danas.

Umetnici Đorđe Balmazović i Ivana Bogićević Leko predstavili su rezultate višegodišnjeg umetničkog rada sa migrantima koji su danas postali izložba „Granica je zatvorena“, a istoričar Nemanja Radonjić je govorio o stereotipnoj slici drugog, kao i o načinima istraživanja istorije svakodnevnog života u lokalonoj zajednici. Seminar su vodili Zagorka Aksentijević i Robert Kozma sa obrazovnog programa Grupe 484.

Projekat: Naše nove komšije – jačanje kapaciteta za razumevanje kulturne različitosti – korak dalje; Naše nove komšije – unapređenje migracionih politika u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana

Cilj: Doprinos razvoju otvorenosti i tolerantnosti u našem društvu; Izgradnja poverenja i senzibilizacija lokalne zajednice za razumevanje situacije u kojoj se nalaze tražioci azila i migranti.

Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program „Mi i oni drugi“)

Podrška: CCFD – Terre Soldaire, Fondacija za otvoreno društvo Srbija

2

Podeli ovo