Seminar „Mi i oni drugi“ u Muzeju afričke umetnosti

30Nastankom izložbe „Granica je zatvorena“, prilagodili smo naš seminar „Mi i oni drugi“ migracijskim temama, odnosno temi odnosa prema migrantima, kao i o načinima dekonstrukcije stereotipne slike drugog i drugačijeg. Testirali smo seminar u ovom formatu zajedno sa profesorima srednjih škola, koji su zatim primenili preporučene metode rada i uključili svoje učenike u rad i razmišljanje o migracijama, stereotipima i diskriminaciji. Na ovaj način izložbeni materijal i seminar zajedno čine obrazovni paket za rad sa profesorima iz srednjih škola i njihovim đacima.

Za vreme trajanja izložbe u Muzeju afričke umetnosti, krajem oktobra, održali smo seminar za nastavnike srednjih škola i gimnazija iz Beograda.

26

Predavači na seminaru bili su naši saradnici Biljana Đorđević sa Fakulteta političkih nauka, istoričar Nemanja Radonjić i autori izložbe „Granica je zatvorena“: Ivana Bogićević Leko, Nena Skoko, Đorđe Balmazović i Dragan Protić.

Biljana Đorđević govorila je o migarcijama i integraciji migranata u zapadnoevropskim društvima, a prezentacija Nemanje Radonjića bila je o stereotipima i slici drugog na primerima slike Balkana u časopisu „National Geographic“ i slike Afrike u SFRJ.

Ivana Bogićević Leko predstavila je načine istraživanja lokalne društvene istorije u radu sa srednjoškolcima i dosadašnjie pozitivne primere srednjoškolskih istraživanja lokalne društvene istorije, a održala je i radionice „Neme karte“ i „Tetka iz Amerike“, koja učesnike poziva da se prisete migracija članova sopstvene porodice.

U okviru seminara organizovano je i stručno vođenje kroz izložbu „Granica je zatvorena“. Snežana Skoko osvetlila je tematiku ženske strane migracija, a Dragan Protić i Đorđe Balmazović iz umetničke grupe „Škart“ govorili su o prikupljanju dokumentarne građe i nastanku migrantskih mapa – ilustracija životnih priča i puteva migranata. Razgovaralo se i o izrekama koje su autori izložbe prikupili u razgovorima s migrantima. Zagorka Aksentijević i Robert Kozma sa obrazovnog programa Grupe 484 su vodili seminar.

9

Tokom novembra, nastavnici koji su pohađali seminar, uključili su svoje učenike u rad i razmišljanje o migracijama, stereotipima, diskriminaciji. Želeli smo da učenicima pojasnimo trenutnu situaciju oko izbegličke krize i pokušamo da otklonimo predrasude. Srednjoškolci iz Loznice i Beograda su ozbiljno i zrelo pristupili temi, sa emocijama i razumevanjem. Zajedno sa profesorima, neki učenici su obilazili mesta gde migranti borave i razgovarali sa njima, pokušavali da pomognu. Drugi su istraživali istoriju migracija svoje porodice ili lokalne zajednice i poredili saznanja sa današnjim tokom migracija. Iz truda koji su učenici uložili proizašli su kratki filmovi, prezentacije, panoi itd. koje su beogradski učenici predstavljali jedni drugima u Muzeju afričke umetnosti, a informisali su se i o radovima lozničkih gimnazijalaca.

Pogledajte film učenika ETŠ „Nikola Tesla“

Projekat: Naše nove komšije – unapređenje migracionih politika u Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana; Naše nove komšije – jačanje kapaciteta za razumevanje kulturne različitosti – korak dalje

Cilj: Izgradnja poverenja i senzibilizacija lokalne zajednice za razumevanje situacije u kojoj se nalaze tražioci azila i migranti; Doprinos razvoju otvorenosti i tolerantnosti u našem društvu.

Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program “Mi i oni drugi”), Muzej afričke umetnosti

Podrška: Fondacija za otoreno društvo Srbija, CCFD – Terre solidaire

23

Podeli ovo