Seminar „Učiti o Holokaustu“ u Jagodini

25

Zahtev da Aušvic ne sme da se ponovi, odnosi se pre svega na vaspitanje. – Adorno

Grupa 484 sa svojim saradnicima, drugi put je održala seminar „Učiti o Holokaustu“. Seminar namenjen nastavnicima i saradnicima srednjih škola održan je od 16. do 18. oktobra 2015. u Jagodini, gde nam je domaćin bila EGŠ „Nikola Tesla“. Osnovni cilj seminara bilo je teorijsko i praktično obučavanje nastavnika za bavljenje najtežim društvenim tragedijama i zločinima u savremenoj istoriji. Predavanja i radionice su bili usmereni na razvijanje svesti kod učenika da antisemitizam, ksenofobija i drugi oblici mržnje mogu voditi u nove zločine, kao i da razvijanje vrednosnog sistema i kulture sećanja na žrtve kroz obrazovni sistem služe stvaranju pravednijeg društva i kao prevencija zločina.

1

Naša saradnica Nada Banjanin Đuričić, profesorka sociologije i građanskog vaspitanja, držala je radionice „Upoznaj Jevreje“, „Kako poučavati o Holokaustu?“ i „Upotreba vizuelnih materijala“. Istorijski kontekst osvetlio je istoričar Milan Koljanin; književni kritičar Vladimir Arsenić govorio je o Holokaustu u književnosti, a filozof Predrag Krstić problematizovao je percepciju i tumačenje Holokausta kroz izlaganje „Zašto Holokaust?“. Zaga Aksentijević sa obrazovnog programa Grupe 484 imala je izlaganje pod nazivom „Obični ljudi“. Domaćini su prestavili film svojih učenika o jevrejskoj porodici iz Jagodine – „Porodica Tajtacek“.

Projekat: Naše nove komšije – jačanje kapaciteta za razumevanje kulturne različitosti – korak dalje

Cilj: Doprinos razvoju otvorenosti i tolerantnosti u našem društvu

Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program “Mi i oni drugi”)

Podrška: CCFD – Terre solidaire

20

Podeli ovo