Socijalna preduzeća – više radnih mesta u Leskovcu

LeskovacViše od 40 000 ljudi je bez posla u Jablaničkom okrugu i taj broj se neprestano povećava. Socijalna preduzeća koja pored otvaranja novih radnih mesta i zarade, nude i rešenja za brojne društvene probleme, mogu biti šansa za razvoj Leskovca i okoline.

Lokalne vlasti, NVO i preduzetnici iz Leskovca su prepoznali ovaj problem, udružili se i pokrenuli inicijativu za razvoj socijalnih preduzeća kako bi smanjili nezaposlenost i pokrenuli razvoj ovog kraja. Kako bi uskladili svoje resurse i aktivnosti predstavnici ova tri sektora će se sastati 8. juna i razgovarati o nacrtu Sporazuma o uspostavljanju lokalnog partnerstva. Ovaj Sporazum će im služiti kao osnova svih budućih aktivnosti na razvoju socijalnih preduzeća u ovom kraju.

Lokalno partnerstvo različitih sektora je evropski model saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora koji je već dao odlične rezultate u EU. On omogućava široj društvenoj zajednici da se uključi i utiče na rešavanje brojnih problema na lokanom nivou. Iskustva zemalja Evropske unije pokazuju da se socio-ekonomski problemi na lokalnom nivou uspešno mogu rešavati kroz aktivno uključivanje svih aktera i učešće šire javnosti.

Socijalno preduzeće se definiše kao “preduzeće koje je prvenstveno orijentisano na rešavanje socijalnih problema i koje višak vrednosti reinvestira prvenstveno u te svrhe, bilo u svoju delatnost, bilo u zajednicu.1] Upravo ovo može biti šansa za razvoj Leskovca i okoline. Lokalne vlasti, NVO i preduzetnici su to prepoznali i sada rade na tome kako da se najbolje povežu i započnu aktivnosti na terenu.

Inicijativa za razvoj socijalnih preduzeća u Leskovcu pokrenuta je u okviru projekta „Učešće javnosti kroz lokalna partnerstva” koji realizuje udruženje Građanske inicijative u partnerstvu sa Centrom nevladinih organizacija Slovenije (CNVOS) i Asocijacijom malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije (APPS). Projekat finansira Evropska unija kroz Program podrške civilnom sektoru, a realizuje GOPA Consultants.

Projekat „Učešće javnosti kroz lokalna partnerstva” uspešno se sprovodi u Užicu, Priboju, Leskovcu, Pirotu i Babušnici. Za više detalja o aktivnostima u Leskovcu i ostalim gradovima posetite:

http://lokalnapartnerstvasr.blog.com/

Izvor: Lokalna Partnerstva 

O mogućnostima za formiranje i razvoj socijalnih preduzeća, na sastanku koji će se održati 8. juna će govoriće i Gordan Velev iz Grupe 484.

Podeli ovo