„Teret krize ne sme biti nepravedno raspoređen; dajte prednost ljudima i održivom razvoju“

Povodom 17. oktobra – Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva – MREŽA PROTIV SIROMAŠTVA – SRBIJA upućuje

OTVORENO PISMO VLADI REPUBLIKE SRBIJE
„Teret krize ne sme biti nepravedno raspoređen;
dajte prednost ljudima i održivom razvoju“

Povodom Svetskog dana borbe protiv siromaštva, Mreža protiv siromaštva – Srbija, članica Evopske mreže protiv siromaštva (EAPN), želi da ukaže da reformske mere u Srbiji treba da se drže u okvirima socijalno održivog razvoja.
 
Siromaštvo u Srbiji se stalno uvećava još od samih početaka globalne ekonomske krize, a pred građanima Srbije su teške godine i postoji rizik da će teret krize i dalje biti nepravedno raspoređen. Na ovo ukazuju iskustva zemalja koje su već nekoliko godina pod reformskim merama, i to ne samo Grčke, koja je ekstremni primer, nego i mnogih drugih zemalja predstavljenih u EAPN (Mađarske, Portugala, Rumunije, itd). Vlada Srbije treba da uči na greškama koje su načinjene u koncipiranju reformskih programa u ovim zemljama.
 
Evropa zaostaje za svojim ciljevima – zanemarena socijalna dimenzija reformi
 
Evropska mreža protiv siromaštva je nedavno objavila ocenu nacionalnih reformskih programa za 2013. godinu. Članice EAPN su ocenile da nije postignut napredak u smanjenju siromaštva i nejednakosti i da mnogi ciljevi evropske razvojne strategije 2020 nisu ni blizu ostvarenja. Najkraće rečeno, nacionalni reformski programi zanemaruju socijalnu dimenziju reformi i pate od ozbiljnog demokratskog i participativnog deficita. Nastavljanje sa merama drastične štednje i neusklađenost ovih mera sa merama makro-ekonomske politike neće smanjiti, nego upravo povećati siromaštvo i socijalnu isključenost. U ovim programima banke imaju prednost u odnosu na ljude, a mnoge zemlje nastavljaju sa naglaskom na merama drastične štednje, što ugrožava socijalnu državu i brigu o samim osnovama održivog razvoja, kao što su sistem obrazovanja i sistem zdravstvene zaštite.
 
Šta predlažemo?
 
Ova iskustva nas navode da zahtevamo od Vlade Republike Srbije i drugih odgovornih donosilaca odluka da se u vođenju reformske politike drže sledećih principa:
 
1.    Mere štednje treba jasno i čvrsto da budu povezane sa merama za povećanje investicija i zapošljavanja.
2.    Ulaganje u ljudski kapital i socijalnu koheziju je od suštinskog značaja za održivost bilo kojeg razvojnog programa. Socijalne investicije treba da budu značajan deo ukupnih investicija.
3.    Reformske mere i razvojna politika treba da budu plod širokog društvenog dogovora. Zbog toga u proces utvrđivanja ovih politika i mera treba uključiti što veći broj građana i različitih društvenih grupa, kroz angažovanje organizacija civilnog društva i svih drugih aktera koji predstavljaju građane i njihove interese.
 
Mreža protiv siromaštva – Srbija postoji od decembra 2010, a punopravno članstvo u EAPN dobila je polovinom 2011. Poslednje dve godine Mreža funkcioniše na volonterskom principu.
Juna 2013. godine naša Mreža je bila domaćin godišnjem zasedanju Generalne skupštine Evropske mreže protiv siromaštva. U Beogradu su se okupile delegacije nacionalnih mreža iz 28 država Evrope, a otvaranje skupštine je održano u Domu Narodne skupštine Srbije.
 
Spisak organizacija članica Mreže protiv siromaštva – Srbija:
1.   SeConS – Grupa za razvojnu inicijativu iz Beograda
2.   Grupa 484 iz Beograda
3.   Amity – Snaga prijateljstva iz Beograda
4.   Autonomni ženski centar iz Beograda
5.   Romski informativni centar iz Kragujevca
6.   Edukacioni centar iz Leskovca
7.   Građanske inicijative iz Beograda
8.   Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije
9.   Društvo za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša
10.  Sunce iz Kragujevca
11.  Regionalni centar za manjine iz Beograda
12.  Inicijativa za razvoj i saradnju iz Beograda
13.  Novosadski humanitarni centar iz Novog Sada
14.  Istraživači socijalnih prilika iz Beograda
15.  Protecta iz Niša
16.  Housing centar – Centar za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa iz Beograda
17.  Romani Asvi iz Vranja
18.  Romani Cikna iz Kruševca
19.  Prijatelji dece opštine Novi Beograd iz Beograda
20.  Vizija iz Kragujevca
21.  Beli štap iz Beograda

Podeli ovo