Tražioci azila iz Srbije: migracije, siromaštvo i rizici od trgovine ljudima

U Medija centru u Beogradu, 30. aprila 2013. godine, održana je konferencija za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja o tražiocima azila iz Srbije. Istraživanje se bavilo uzrocima ovog aktuelnog fenomena, posebno problematizovanog nakon ukidanja viznog režima, zatim i određenim specifičnim rizicima od trgovine ljudima, a sprovedeno je putem pet fokus grupa i trinaest intervjua u nekoliko lokalnih romskih zajednica (na području Vojvodine, Beograda i jugoistočne Srbije).

O projektu, iskustvima iz njegovog sprovođenja i ključnim nalazima istraživanja govorili su:

Miloš Marojević, Kancelarija za ljudska i manjinska prava;
Vladimir Petronijević, Grupa 484;
Ivana Radović, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima; i
Đurđica Ergić, Romski ženski centar Bibija.

Konferencijom je moderirala Tanja Pavlov, direktorka Centra za migracije Grupe 484, koja je ukazala na nastojanja Centra za migracije da doprinese razumevanju različitih migracijskih tokova na području Srbije, pa stoga takođe, u kontekstu ovog istraživanja, da osvetli ljudski lik fenomena velikog broja novih tražilaca azila iz Srbije.

Miloš Marojević iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava ukratko je predstavio program podrške projektima koji nastoje unaprediti položaj Roma u Srbiji i tematske okvire poslednjeg konkursa Kancelarije za ljudska i manjinska prava, te je istakao važnost teme kojom se i ovo istraživanje bavilo.

Deo istraživanja o motivima tražilaca azila iz Srbije i njihovim iskustvima tokom azilne procedure u određenim evropskim zemljama, te tokom i nakon povratka u Srbiju, predstavio je Vladimir Petronijević, izvršni direktor Grupe 484. Posebno je istaknuto kako su tražioci azila iz Srbije, suprotno čestim predrasudama, a i pored izraženog siromaštva i svog lošeg obrazovnog statusa, većinom izrazito radno aktivni – njihove migracije su jasno povezane sa periodima godine kada u Srbiji nema sezonskih poslova od kojih mogu ostvarivati prihode. Pored toga, nalazi istraživanja govore da oni često i tokom azilne procedure, kada su im takve prilike dostupne, obavljaju različite neformalne poslove i prihode od tih poslova kombinuju sa socijalnim beneficijama koje proizlaze iz statusa tražioca azila. Drugi važan razlog njihovih migracija jeste zdravstvena zaštita, tačnije, različite teškoće u ostvarivanju zdravstvene zaštite u Srbiji, povezane kako sa visokom participacijom za lekove tako i sa problemima u samom pristupu zdravstvenim uslugama. Štaviše, higijenski uslovi stanovanja u centrima za azil često su neuporedivo bolji od onih u kojima ovi ljudi žive u Srbiji. Takođe se i prihvat dece u školama i pristup različitim obrazovnim sadržajima ističe kao izrazito pozitivno iskustvo iz zemalja azila. U najvećem broju slučajeva, zemlje azila su Nemačka, Švedska, Belgija i Švajcarska.

Sumirajući ključne rezultate istraživanja, Vladimir Petronijević je istaknuo preporuku upućenu državnim organima u Srbiji – da sa određenim zapadnoevropskim državama iniciraju dijalog o zaključivanju sporazuma o privremenom zapošljavanju, tako da se otvore mogućnosti za legalne sezonske migracije niskokvalifikovanih radnika. Međutim, takođe je važno da se i na unutrašnjem planu preduzimaju nove mere u oblasti zapošljavanja i da se različiti programi zapošljavanja postave u sam fokus politika integracije Roma.

Govoreći o nalazima istraživanja koji su se odnosili na rizike od trgovine ljudima, Ivana Radović iz ASTRE ukazala je kako je uočeno da su učesnici fokus grupa temi trgovine ljudima prilazili sa više suzdržanosti. Među njima su prisutni poznati stereotipni stavovi o tome kako se postaje žrtva, mada postoji svest o tome da sumnjive ponude mogu doći i od poznatih osoba, rođaka ili prijatelja. Ispitanici poznaju samo određene oblike trgovine ljudima i pokazuju manjkavo razumevanje samog fenomena. Često ne znaju za organizacije kojima bi se mogli obratiti za pomoć, a prema policiji i centrima za socijalni rad pokazuju skeptičnost, povezanu sa ranijim lošim iskustvima. Na osnovu svega, zaključeno je kako postoji očigledna potreba za preventivno-informativnim programima, ali takvima koji bi bili kulturološki prilagođeni. Reč je o zajednici koja je visoko izložena različitim faktorima koji stvaraju pogodnu klimu za trgovinu ljudima (siromaštvo, nezaposlenost, socijalna isključenost) pa je upravo rad na suzbijanju tih okolnosti od najvećeg značaja.

Đurđica Ergić iz Bibije ukazala je potom na određene rodne aspekte migracija koje su bile predmet ovog istraživanja, i na grupe žena koje su u tom procesu posebno ranjive (samohrane majke, starije žene, žene sa zdravstvenim problemima). Ona je posebno istakla probleme ženskog zdravlja i ukazala kako je lakša dostupnost različitih osnovnih usluga čest razlog zbog koga se žene, pa i čitave porodice, odlučuju na ovakve migracije. Deca, bolji pristup obrazovanju i raznovrsnim obrazovnim sadržajima za decu, drugi su veliki razlog, specifično rodno obojen. Pored toga, ukazujući na opšte razloge, Đurđica Ergić je ocenila kako u osnovi svega leži neuspeh da se u Srbiji omogući održiva reintegracija povratnika iz readmisije, te ukazala na hroničan problem nepostojanja odgovarajućih budžetskih sredstava za sprovođenje strateških i akcionih dokumenata iz oblasti unapređenja položaja Roma.

U odgovorima na pitanja novinara, u završnom delu konferencije, ponovo je istaknuta socijalna priroda problema o kom govorimo, ali i odgovornost države da prepozna njegove prave uzroke i da preduzima mere koje će se baviti otklanjanjem tih uzroka.

Konferencija je održana kao deo projekta Prеvеnciја trgоvinе lјudimа u kоntеkstu migrаtоrnе pоtrаgе zа аzilnоm zаštitоm rоmskе pоpulаciје sа tеritоriје Srbiје, koji je Grupa 484 realizovala uz podršku Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i u partnerstvu sa ASTROM, Romskim ženskim centrom Bibija i Neksusom – Vranje.

Najavu konferencije, kao i video snimak konferencije i neke druge informacije i materijale možete naći na sajtu Medija centra.

O događaju možete pročitati i na internet stranama različitih medijia:

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2013&mm=04&dd=30&nav_category=12&nav_id=709880
http://www.beta.rs/?tip=article&kategorija=vestiizzemlje&ida=2878140&id=&ime=
http://www.e-novine.com/drustvo/83427-Teka-ekonomska-socijalna-situacija-razlozi-azil.html
http://www.euractiv.rs/ljudska-prava/5782-loa-ekonomska-situacija-glavni-motiv-roma-da-trae-azil-u-eu
http://www.mondo.rs/s288287/Info/Hronika_i_Drustvo/Manjak_posla_tera_Rome_u_azilante.html
Radio emisija:
http://www.rts.rs/page/radio/sr/story/23/Radio+Beograd+1/1315416/Romano+Them.html

Podeli ovo