Trening o migracijama i međunarodnim standardima zaštite lјudskih prava

U periodu od 16. do 19. septembra na Zlatiboru održan je trening o migracijama i međunarodnim standardima zaštite lјudskih prava. Trening je vodio еkspеrt Меđunаrоdnе оrgаnizаciје prаvnikа, Маsimо Frigо, koji je za učesnike priprеmio i оdgоvаrајući priručnik sа nајznаčајniјim izvоdimа mеđunаrоdnih i regionalnih dоkumеnаtа kојi sе оdnоsе nа migrаciје, kао i vеliki brој rеlеvаntih sudskih prеsudа. Tokom treninga obrađene su teme pritvora, ekonomskim, socijalnih i kulturnih prava , kao i primenjivosti međunarodnih pravnih lekova, sve u kontekstu zaštite i ostvarivanja prava migranata. 

Ovaj trening, organizujemo u okviru projekta „Razvoj mreže civilnog društva u regionu
Zapadnog Balkana“, koji Grupa 484, uz podršku Misije OEBS u Srbiji. Projekat podstiče dijalog u regionu, umrežavanje i građenje kapaciteta lokalnih, regionalnih i međunarodnih organizacija civilnog društva. Takođe, projekat doprinosi uspostavlјanju jačih veza u regionu i olakšavanju komunikacije između organizacija civilnog društva i drugih organizacija, kao i institucija i pojedinaca koji se bave problematikom izbeglica i interno raselјenih lica.

Podeli ovo