Trening “Zbrinjavanje dece migranata bez pratnje i razdvojene dece u hraniteljske porodice i uloga staratelja”

U novembru smo organizovali dvodnevni trening “Zbrinjavanje dece migranata bez pratnje i razdvojene dece u hraniteljske porodice i uloga staratelja” za predstavnike socijalne zaštite. Zahvaljujući Makedonskom udruženju mladih pravnika, treningu su prisustvovali staratelji dece migranata iz Makedonije, a uz podršku Holandskog saveta za izbeglice, trening su vodile ekspertkinje iz Holandije.

Na treningu smo se bavili procesom izbora hraniteljskih porodica, monitoringom njihovog rada, odnosom između staratelja i hraniteljske porodice, kao i primerima zbrinjavanja deteta u porodicu istog kulturnog porekla. Učesnike je najviše zanimala procena podobnosti članova šire porodice ili poznanika sa kojima deca migranti putuju da preuzmu ulogu starateljske porodice. Holandska praksa govori da je zbrinjavanje u hraniteljske porodice bolje od zbrinjavanja u institucije, a zbrinjavanje u proširenu porodicu se pokazalo kao još bolje rešenje.

PROJEKAT: U susret boljoj zaštiti razdvojene i dece bez pratnje u migracijama – PROCHILD

CILJ: Doprinos izgradnji efektivne zaštite razdvojene i dece bez pratnje u migracijama, podizanje svesti javnosti o kompleksnosti zaštite, podizanje kapaciteta civilnog društva i institucija na lokalu i doprinos unapređenju politika u ovoj oblasti.

REALIZATOR: GRUPA 484 (Centar za migracije)

PODRŠKA: Ambasada Kraljevine Holandije u Beogradu

 

Podeli ovo