U Novom Sadu

Održana obuka „Novine u pružanju socijalnih usluga i uloga lokalne samouprave u odnosu na novi Zakon o socijalnoj zaštiti“

novi sadU inkluzivno kreativnom centru Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ u Novom Sadu, 14. i 15. juna održana je obuka „Novine u pružanju socijalnih usluga i uloga lokalne samouprave u odnosu na novi Zakon o socijalnoj zaštiti“. Obuku je organizovala Grupa 484 uz podršku Unikredit fondacije iz Milana, a prisustvovalo je oko 20 učesnika iz deset opština iz Vojvodine. 

Cilj treninga bio je da pruži neophodna znanja predstavnicima lokalne samouprave o njihovoj ulozi u implementaciji zakona i javnoj nabavci usluga socijalne zaštite, kao i da učesnicima približi novine u sistemu socijalne politike nastale usvajanjem novog Zakona o socijalnoj zaštiti. Predavanja su održali Jasmina Ivanović, rukovodilac grupe za unapređenje sistema socijalne zaštite u Ministarstvu rada i socijalne politike i Vladan Jovanović, nezavisni konsultant. 

U formi interaktivnih prezentacija sa diskusijom i vežbama, polaznici su imali priliku da prošire nivo znanja o promenama u zakonodavnom okviru u sistemu socijalne zaštite i svim relevantnim strateškim i zakonskim dokumentima, kao i o obaveznim standardima kvaliteta u pružanju socijalnih usluga, ulozi OCD i trećeg sektora u pružanju socijalnih usluga i konkretnom postupku javne nabavke socijalne usluge.

Prvi dan obuke bio je posvećen relevаntnim nаcionаlnim strаteškim dokumentima i njihovom uticаj nа rаzvoj i prirodu uslugа u lokаlnoj zаjednici. Predstavljen je novi Zаkon o socijаlnoj zаštiti i razmotrena su sistemskа i koncepcijskа opredeljenjа, sistem uslugа socijаlne zаštite i regulаtorni sistem, mehаnizmi uspostаvljаnjа i prаćenjа kvаlitetа usluge. Pored toga, bilo je reči o ulozi centra za socijalni rad u zaštiti korisnika/ca: porodično-pravna zaštita, zaštita dece i vulnerabilnih grupa, starateljstvo, procena i upućivanje, uslovi za pružanje usluga. Jedna od tema odnosila se na relevаntne zаkonske odredbe zа uspostаvljаnje uslugа socijаlne zаštite u nаdležnosti lokаlne sаmouprаve.

Novi Sad Analizirana je uloga socijalnih aktera u razvoju usluga socijalne zaštite u zajednici – integrativni pristup u obezbeđenju usluga, izgradnja partnerstva i definisanje/formalizacija uloga. Na kraju prvog dana, učesnici su upoznati sa uspostаvljаnjem usluga u lokаlnoj zаjednici (odlukа, sаdržаj usluge, kriterijumi zа korišćenje usluge, orgаnizаcioni modeli, licencirаnje orgаnizаcijа i profesionаlаcа).

Za učesnike treninga bilo je organizovano i razgledanje škole „Milan Petrović“, kao i obilazak radionice za decu sa posebnim potrebama.Drugog dana treninga, polaznici su imali prilike da unaprede svoje znanje u oblasti obezbeđenja usluga, ugovaranja i mehanizama kontrole kvaliteta. Detaljno su razmotrene usluge (ugovor, izveštavanje, monitoring, evaluacija…).  

Podeli ovo