Edukacija ‘’U susret zakonima’’

Grupa 484, u okviru projekta podržanog od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, u periodu od 01. do 02. februara 2018. godine organizovala je edukaciju pod nazivom ‘’U susret zakonima’’.

Skup je organizovan sa namerom da se predstavnicima organizacija civilnog društva koje direktno ili indirektno učestvuju u postupku azila, odnosno koje pružaju pomoć i podršku migrantima, tražiocima azila i osobama kojima je priznato pravo na azil, predstave ključne novine Predloga novih Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i Zakona o strancima, i s tim u vezi doprinese boljem razumevanju novih insituta i ključnih planiranih izmena postojećih zakonodavnih rešenja.

O novinama Predloga zakona o azilu i privremenoj zaštiti govorili su: Emilija Joksić, šefica Kancelarije za azil i Olivera Nikolić, rukovodilac grupe za pravne i imovinske poslove, Komesarijata za izbeglice i migracije RS, a ključne novine Predloga Zakona o strancima predstavila je Zorica Vulić, šefica Odseka za statusna pitanja i kontrolu boravka i kretanja stranaca u okviru Ministarstvo unutrašnjih poslova RS.

Nakon prezentacije zakonodavnih novina usledile su diskusije tokom kojih su organizacije civilnog društva iznele svoje predloge i komentare na tesktova Predloga novih zakona.

PROJEKAT: Umrežavanje i građenje kapaciteta za efektivniju migracionu politiku u Srbiji-4 godina, kao deo šireg projekta ‘’Solidarne mreže’’.

CILJ: Jačanje monitoringa i analize migracionih politika, povećanje policy inicijativa i unapređenje prilika za jačanje kapaciteta i umrežavanje organizacija civilnog društva i predstavnika relevantnih institucija.

REALIZATOR: GRUPA 484 (Centar za migracije)

PODRŠKA: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

IMG-ff1fc8906332526921d6df93d457cbab-V IMG-c5e2a41224f00450853682acdae8fc9a-V

Podeli ovo