bogovadja_dan izbeglica

Kampanja u Bogovađi: Priprema za upis dece u školu i obeležavanje Svetskog dana izbeglica u Centru za azil

62_bogovadja_dan izbeglicaCentar za azil u Bogovađi je mesto na kome smo prisutni svakog dana i na kome posebnu pažnju posvećujemo najmlađima. Tim Grupe 484 svakog dana vodi aktivnosti za decu različitih uzrasta u „Dečijem kutku“ u Bogovađi. Tamo se uče slova, jezici, pesmice, vežba se memorija, savlađuju se razne veštine, rad u timu… Sve ove aktivnosti su zapravo priprema za upis dece u školu i imaju za cilj njihovu što bolju integraciju.

Kako je proces integracije dvosmeran, bavili smo se i pripremom škole, nastavnika i đaka, za upis dece tražilaca azila. Prvi korak u radu sa nastavnicima bio je seminar stručnog usavršavanja „Mi i oni drugi“, akreditovan za kompetencije interkulturne i interetničke saradnje, a za ovu priliku prilagođen njihovom specifičnom kontekstu i zadatku. Seminar je održan 2. i 3. juna, za nastavnike OŠ „Mile Dubljević“ u Lajkovcu, u isturenom odeljenju te škole u Bogovađi, gde će se deca smeštena u Centru u Bogovađi upisivati.61_bogovadja_dan izbeglica

Uvodno predavanje osvetlilo je pravni okvir zaštite tražilaca azila i migranata, razlikovanje pravničkih termina u vezi sa migracijama, pitanja njihovih prava i obaveza, a posebno prava na obrazovanje dece. U nastavku su predstavljene kulturološke karakteristike dece tražilaca azila i migranata: odlike područja iz kojih dolaze, običaji, kultura i porodični odnosi, kao i odlike obrazovnih sistema u zemljama njihovog porekla.

Nastavnicima je predstavljen i model psihosocijalnog i obrazovnog rada tima Grupe 484 u Dečijem kutku, a predstavljeni su i rezultati intervjua i procene znanja dece tražilaca azila. Takođe, razgovaralo se o dobrobiti uključivanja dece u obrazovni sistem, kao i o preprekama i načinima da se prepreke prevaziđu kroz osnaživanje lokalne zajednice.

60_bogovadja_dan izbeglicaPredavanja su prvog dana držale Zorana Teodorović, pravnica Centra za migracije Grupe 484, Gordana Vukašin, koordinatorka aktivnosti u Dečijem kutku i članovi tima: Draženka Čelebićanin, saradnica u obrazovnom i psihosocijalnom radu; Svetlana Hajdari, prevoditeljka za arapski; i Miroslav Mešanović, prevodilac za farsi.

Drugog dana su Robert Kozma, koordinator obrazovnog programa, i umetnica Ivana Bogićević Leko predstavili model socijalne podrške ženama tražiteljkama azila. Predstavljen je koncept Sofra Art-a, kao načina za interkulturnu razmenu i upoznavanje, kao i radovi koji su nastali tokom tih radionica. Osim toga, metodologija prikupljanja dokumentarne građe i načina predstavljanja i uobličavanja te građe, prikazana je na primeru nastanka izložbe o životu i putu migranata i tražilaca azila „Granica je zatvorena“, koju smo realizovali u saradnji sa Muzejem afričke umetnosti, a koja je osmišljena i kao nastavno sredstvo za razgovor o migracijama u školi.59_bogovadja_dan izbeglica

Polaznicima seminara su prikazana dosadašnja iskustva i metodi istraživačkog rada sa đacima na polju interkulturalnosti, a kroz bavljenje lokalnom društvenom istorijom i kulturnom razmenom kroz istoriju svakodnevnog života zajednica.

Drugi dan je završen osmišljavanjem metoda rada sa đacima na podsticanju interakcije i razmene sa njihovim vršnjacima tražiocima azila u okviru vannastavnih aktivnosti.

Ovaj plan je realizovan nakon nekoliko dana, kada su nastavnici, u saradnji sa timom Grupe 484, organizovali zajedničke interkulturne aktivnosti u formi „Igara bez granica“, za 30 đaka i još toliko budućih đaka – migranata iz Centra u Bogovađi. Tokom susreta, deca su se upoznavala i, kroz igru, učila o različitostima i prihvatanju.

58_bogovadja_dan izbeglicaZa kraj kampanje, odlučili smo da Svetski dan izbeglica posebno obeležimo u Bogovađi i priredimo događaj koji bi obradovao decu, ali i njihove roditelje. Organizovali smo sportski dan i radionice ručnog rada, a kao kreativnu podšku, pozvali smo u goste Inex cirkus teatar. Inex Cirkus Teatar je orgаnizаcijа zа rаzvoj sаvremenog cirkusа, teatra pokreta, performansa i uličnog teаtrа. Akrobacije su zadivile najmlađe stanovnike kampa. Oni su i sami ubrzo hteli da učestvuju, isprobaju i uče cirkuske tehnike. Nisu se zadovoljili samo ulogom publike, te su neki od njih učestvovali u performansu. U isto vreme, njihovi strariji drugari su se takmičili na fudbalskom turniru, a njihove mame i sestre su se bavile oslikavanjem tekstila. Sve ove akcije odvijale su se u dvorištu Centra, te je čitav događaj dobio izgled karnevalskog piknika, koji je potrajao do zalaska sunca.

Fotografije: Jelena Mijić

Projekat: INVOLVED – Inkluzivne zajednice na putu ka osetljivijem društvu bez diskriminacije; Naše nove komšije – jedan korak bliže; Psihosocijalna podrška migrantskoj i izbegličkoj deci, ženama i roditeljima/starateljima u Centu za azil u Bogovađi57_bogovadja_dan izbeglica

Cilj: Skretanje pažnje na prava tražilaca azila i migranata, podizanje svesti opšte i stručne javnosti o društevnim, ekonomskim i kulturalnim pravima tražilaca azila i migranata; Doprinos razvoju sistema prihvata različitih kategorija migranata i otvorenog i tolerantnog društva; Psihosocijalna dobrobit izbegličke i migrantske dece, žena i roditelja/staratelja kroz adekvatan psihosocijalni program podrške; 

Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program „Mi i oni drugi“) i Program direktne podrške

Podrška: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR); Fondacija za otvoreno društvo Srbija; Save the Children

56_bogovadja_dan izbeglica bogovadja_dan izbeglica

Podeli ovo