zajednički imenilac

Kampanja u Sjenici: izložba Zajednički imenilac i seminar Mi i oni drugi

zajednički imenilacTokom maja pripremali smo se za početak kampanja koje skreću pažnju na prava i položaj migranata u Srbiji i koje podstiču na interkulturalnu razmenu između lokalnog stanovništva i ljudi koji borave u centrima. Na osnovu višemesečnog rada u centrima za smeštaj tražilaca azila u Srbiji, umetnici/e Ivana Bogićević Leko, Snežana Skoko i Luka Knežević Strika formirali su izložbu pod nazivom Zajednički imenilac. Izložba je kombinacija dokumentarinih zabeleški, radova nastalih interakcijom umetničkog tima i učesnika/ca radionica, umetničkog uobličavanja sadržaja i tema razgovora sa korisnicima/cama centara. Izložba tematizuje pitanja identiteta, kultura i običaja, položaja žene u različitim društvima, ambicija, nada i strepnji, kao i granica – državnih i simboličkih.

Sadržaj izložbe su: tekstilne knjige Knjiga imena i Reči koje me opisuju – radovi migrantkinja različitim tehnikamazajednički imenilac veza, a inspirisani razgovorima o identitetu i formirani u zbirku; vezeni stolnjak za Nowruz sofru i ruke kao simbol vrednog rada i prijateljstva; Make up ćošak koji sabira priče o samopoštovanju, ljudskom dostojanstvu i borbi za prava, naročito prava žena; Sećanje na budućnost – fotoportreti ispred projekcija gradova; Vidim ti dalek put – želje za budućnost prikazane kao sudbina u šoljici kafe (štampa na kanvasu); Mladenci – napred, ostali stoj! – portreti sa fotografijama sa venčanja; publikacija Moja poslednja noć u kampu Šarija – narativna i foto priča fotografa Ziraka, koga smo upoznali u Bogovađi. Svaki od ovih radova priča priču o našim temama za vreme Sofra Art-a, o jeziku, o čuđenju i razumevanju, otkrivanju, oslobađanju od sopstvenih predrasuda, a priče su predstavljene u katalogu Zajednički imenilac.

zajednički imenilacIzložba je prvi put predstavljena publici u Sjenici, u prostoru KUD Jedinstvo. Tokom priprema za izložbu i postavljanja eksponata, održane su radionice za tinejdžere i tinejdžerke iz lokalne zajednice i Centra za azil. U isto vreme, u Tehničko-poljoprivrednoj školi održali smo seminar stručnog usavršavanja za nastavnike „Mi i oni drugi“, koji je predviđen za sticanje kompetencija za interkulturalnu komunikaciju i saradnju, a u ovoj situaciji je bio deo priprema nastavnika za upis dece migranata u škole. Predavanja na seminaru obuhvatila su osnovne pojmove o stereotipima i slici drugog, osnovne pojmove o migracijama, kao i metodologije istraživačkog rada i prikupljanja dokumetarne građe o lokalnog društvenoj istoriji, istoriji svakodnevnog života, migracijama. Istoričar Aleksandar Todosijević je govorio metodologiji istraživanja slike drugog i istraživanja stereotipa, kao i o metodologiji istraživanja lokalne društvene istorije: predstavio je moguće zajednički imenilacteme, metode, izvore saznanja i kritičko sagledavanje tih izvora. Usledili su primeri dobre prakse dosadašnjih srednjoškolskih istraživanja, koje je predstavila umetnica Ivana Bogićević Leko. Robert Kozma iz Grupe 484 govorio je učesnicima o osnovnim pojmovima u vezi sa migracijama. Na seminaru je predstavljena i metodologija rada, prikupljanja dokumentarne građe i uobličavanje te građe različitim umetničkim praksama, na primeru dokumetarne izložbe „Granica je zatvorena“, koja govori o životu, putu i kulturi migranata i tražilaca azila.

zajednički imenilacNakon seminara, učesnici su zajedno sa timom prisustvovali otvaranju izložbe Zajednički imenilac. Izložba je otvorena 29. maja 2017. Pored građana i lokalnih medija, otvaranje izložbe bio je događaj na kome su se ponovo susreli đaci iz lokalne zajednice sa svojim vršnjacima iz Centra i rezimirali utiske dosadašnjeg rada. Takođe, prisustvo profesora omogućilo je da se dogovore pripremne aktivnosti za upis u školu, kao što su časovi jezika. Otvaranje je bila prilika da svi učesnici procesa dobiju reč i prokomentarišu dosadašnji rad i izložbu. Prevoditeljka za farsi, Ana Lazović bila je tu da omogući da svi razumeju razgovor. Izložba je trajala nedelju dana, nakon čega se seli u Vranje. Tokom izložbe đaci Tehničko-poljoprivredne škole organizovali su vođenja kroz izložbu za zainteresovane, posebno za đake osnovnih škola.

Fotografije: Jelena Mijićzajednički imenilac

Projekat: INVOLVED – Inkluzivne zajednice na putu ka osetljivijem društvu bez diskriminacije

Cilj: Skretanje pažnje na prava tražilaca azila i migranata, podizanje svesti opšte i stručne javnosti o društevnim, ekonomskim i kulturalnim pravima tražilaca azila i migranata

Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program „Mi i oni drugi“)

Podrška: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji – Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

zajednički imenilac zajednički imenilac

Prilog RTV Novi Pazar

Podeli ovo