„Mi i oni drugi“ – seminari za nastavnike u Bujanovcu

IMG_6399Sredinom 2017, započeli smo saradnju sa školama u Bujanovcu, i to kroz organizovanje vannastavnih i vanškolskih aktivnosti za đake i seminara za nastavnike. Prvi korak u radu sa nastavnicima bio je seminar stručnog usavršavanja „Mi i oni drugi“, akreditovan za kompetencije interkulturne i interetničke saradnje, posebno prilagođen kulturnim specifičnostima ove zajednice i predviđen za nastavnike društvenih i humanističkih nauka i jezika. Od aprila do decembra, na Ekonomskom fakultetu u Bujanovcu, održali smo tri takva seminara za nastavnike iz 2 srednje i 4 osnovne škole.

Obuka obuhvata 2 dana predavanja, nakon koje učesnici i učesnice primenjuju stečena znanja i veštine u radu sa učenicima, kroz sprovođenje istraživanja ili oglednog časa. Naglasak je i na aktraktivnim načinima predstavljanja istraživanja, tako da se, nakon nekoliko nedelja, organizuju javne prezentacije istraživanja u školama ili javnim prostorima.IMG_6456

Na seminaru, tema interkulturalnosti se obrađuje kroz prizmu lokalne društvene istorije i istorije svakodnevnog života, kao i kroz razgovor o stereotipima, imagologiji i odnosu prema „drugom“. Uvodno predavanje i radionica tiču se predrasuda, pozitivnih i negativnih stereotipa, kao i formiranja slike o drugom. O osnovnim pojmovima i posledicama predrasuda kroz istoriju govori istoričarka Sanja Petrović Todosijević, a radionicu koja osvetljava stereotipe i predrasude u savremenom društvu vodi psihološkinja Vera Erac.

IMG_6169Na narednim predavanjima obrađuje se tema lokalne društvene istorije i istorije svakodnevnog života. Sanja Petrović Todosijević govori o značaju istraživanja društvene istorije u multikulturnim zajednicama, daje teorijski okvir i predstavlja metodologiju istraživanja. Nakon toga, umetnica Ivana Bogićević Leko predstavlja moguće, interesantne i značajne teme, koje ilustruje primerima srednjoškolskih istraživanja u drugim multinacionalnim sredinama, sprovedenih u okviru prakse Grupe 484.

Drugog dana se pokreće razgovor o porodičnoj istoriji, kroz radionicu Ivane Bogićević Leko „Iz porodičnih albuma“. Na radionici, stare porodične fotografije postaju povod za razgovor o navikama, običajima, posledicama društvenih promena na svakodnevne živote ljudi. Radionica ukazuje na to da stare porodične fotografije i predmeti mogu biti relevantan istorijski izvor – izvor informacija za istraživanje. U nastavku, Tamara Cvetković sa Obrazovnog programa Grupe 484, predstavlja jedan bujanovački primer porodične istorije u fotografijama, teme koje bi se na osnovu fotografija mogle istraživati, kao i načine obrade porodične istorije u književnosti i vizuelnim umetnostima. Do kraja dana, učesnici i učesnice u grupama razrađuju i predstavljaju plan istraživanja koje će sprovesti sa svojim učenicima i predstaviti kroz nekoliko nedelja.IMG_6191

Takođe, nastavnici koji učestvuju na seminaru, nakon predavanja prisustvuju javnoj prezentaciji istraživanja prethodnih grupa, tako da su učesnici sva tri seminara imali prilike da se informišu o radu i istraživanjima svojih kolega iz drugih škola. Tokom nekoliko meseci sprovedeno je i predstavljeno petnaestak istraživanja lokalne društvene istorije Bujanovca. Uticaj društvenih promena i razvoja muzičkih pravaca na oblačenje i načine zabavljanja mladih, obrađivale su, u dva navrata, srednje škole „Sveti Sava“ i „Sezai Suroi“. Škola „Sveti Sava“ se, takođe, istakla istraživanjem „Urbaniza(n)cija“, kroz koje je na duhovit način predstavljena arhitektura Bujanovca i okoline i promene u načinu gradnje u poslednjih sto godina. Često obrađivane teme su bile i navike i kultura ishrane u različitim periodima, u čemu su se posebno istakle osnovne škole „Ali Bektaši“, „Naim Frašeri“ i „Branko Radičević“. Istraživanje IMG_6325„Kreiramo družinu za đačku užinu“ škole „Branko Radičević“, bavilo se društvenim i ekonomskim uslovima koji su uticali na to kako će se đaci hraniti u školi, a prezentacija je imala aktivistički karakter: poziv da školska kuhinja bude ponovo otvorena i dostupna svim đacima. OŠ „Vuk Karadžić“ se istakla duhovitim i interesantnim istraživanjem „Narodna verovanja u našem kraju“, u okviru kog su đaci viših razreda iz različitih izvora prikupljali podatke, obavljali intervjue i tragali za poreklom verovanja u natprirodna bića, u ono što donosi sreću ili nesreću itd; kao i istraživanjem i oglednim časom o dečijim igrama i igračkama sa đacima nižih razreda. Teme istraživanja bile su još i: tradicija i svadbeni, verski i drugi običaji različitih zajednica u Bujanovcu, kao i istraživanja o značajnim ličnostima koje su uticale na razvoj grada.IMG_6509

Kroz obuku je prošlo 70 nastavnica i nastavnika iz dve srednje i četiri osnovne škole sa teritorije opštine Bujanovac, kao i oko 100 đaka koji su učestvovali u istraživanjima i prezentacijama. Svi zajedno smo uživali u procesu i uspostavili plodnu saradnju, koja će se nastaviti i u narednoj godini.

Projekat: Naš grad, naše škole

Cilj: Doprinos razvoju interkulturalnosti, kako u školskom okruženju, tako i u svakodnevnom zajedničkom životu dece i odraslih u Bujanovcu.

Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program „Mi i oni drugi“) i Služba Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa

Podrška: Pestaloci dečija fondacija

IMG_20171127_132016 IMG_6513 IMG_20171127_104717 IMG_20171127_103543

IMG_20171104_083704 IMG_6521

Podeli ovo