O programu

Mi-i-oni-drugi logo-O programuProgram “Mi i oni drugi“ Grupe 484 postoji od 2000. godine. Nastao je kao rezultat opredeljenja za demokratizaciju obrazovanja u Srbiji u vreme opštih društvenih i političkih promena. Pokrenut je pod nazivom “Abeceda demokratije – bogatstvo različitosti”, sa idejom da bude deo hitnih, interventnih mera u školama, u posleratnom i prevratničkom vremenu. Prerastao je u obrazovni program koji ima dugoročan, jasno isprofilisan pristup u odnosu na mlade, posebno na srednjoškolce i studente.
Od samog početka, u fokusu ovog programa je odnos građana Srbije prema drugima: u svakodnevnom životu, u ratu i miru, u istoriji, u umetnosti, u politici. Nastojimo da menjamo percepciju drugih kao neprijatelja (dominantnu u školskim programima, dugogodišnjem medijskom govoru, u (posle)ratnom iskustvu građana). Sve vreme sarađujemo sa srednjim školama, gimnazijama, kulturnim centrima, profesionalcima u kulturi, podržavajući one sa kojima delimo vrednosti i nastojeći da utičemo na ostale. Radimo u Srbiji, a sarađujemo sa srodnim organizacijama i pojedincima iz regiona. Naša ciljna grupa su uglavnom gimnazijalci i srednjoškolci i njihovi profesori, ali i studenti društvenih nauka, humanistike i književnosti. Obraćamo se državnim institucijama, relevantnim ministarstvima, lokalnim samoupravama u nastojanjima da utičemo na obrazovne i kulturne politike u pravcu poštovanja kulturnih različitosti: sa nekima se razumemo i radimo zajedno, sa nekima, nažalost – ne.
Razvojna linija ovog programa dovela nas je do tačke u kojoj se, oslanjajući se na širok krug saradnika, zalažemo za sistemske promene u obrazovanju. Zagovaramo za promene u programu književnosti i istorije u srednjim školama, kao i za intersektorsko povezivanje i saradnju na relacijama: obrazovne institucije – institucije kulture – organizacije civilnog društva. Sadržajno, zalažemo se za regionalnu književnost kao školsku lektiru, za istoriju svakodnevnog života kao program nastave istorije, za povezivanje institucija i organizacija u kontekstu intrekulturnog dijaloga u zemlji i regionu.
Istovremeno, pažnju posvećujemo i studentima humanističkih i društvenih nauka: mladim ljudima koje želimo da podstaknemo na razmišljanje i istraživanje uloge obrazovanja i kulture u transformaciji društva, ali i u legitimisanju društvenog “status quo”. Smatramo da je potrebno uticati na uspostavljanje vrednosnog sistema koji bi podržao politike tranzicione pravde i konstitucionalizaciju demokratskog sistema.
Sredinom 2013. program “Mi oni drugi”, zajedno sa saradnicima, počeo je da posećuje centre za smeštaj tražilaca azila, da se druži i razgovara s tražiocima azila, s namerom da njihovo iskustvo približi, pre svega, građanima zajednica u kojima se nalaze azilni centri, ali i drugim građanima Srbije.
Rezultat ovih poseta i druženja je izložba o životu migranata “Granica je zatvorena”, koju vidimo kao aktivističku i političku: ona uvodi život u muzej, a odatle ga seli u škole, gde postavlja važna društvena i moralna pitanja. Značajna nam je obrazovna dimenzija izložbe, te stoga u okviru programa oko izložbe blisko sarađujemo sa nastavnicima srednjih škola i gimnazija i njihovim učenicima.
Tokom petnaest godina rada kroz ovaj program je prošlo više od 15 000 mladih, preko 500 profesora, a radili smo u 45 gradova Srbije. Radili smo i radimo sa partnerima na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Forme rada su raznovrsne: organizujemo seminare za profesore i seminare za mlade, obrazovne kampove, podržavamo lokalne akcije, realizujuemo čitalačke klubove, umetničke radionice, okrugle stolove u lokalnim zajednicama, nacionalne i regionalne konferencije, imamo izdavačku delatnost.
Rezultati našeg rada su vidljivi na više nivoa. Evaluaciona istraživanja su pokazala da se etnička distanca kod mladih koji su učestvovali u našim programima primetno smanjila. Oni su unapredili svoje socijalne veštine, izgradili osetljivost prema marginalnim grupama i prema svim oblicima ugroženosti ljudskih prava. Od profesora i studenata sa kojima sarađujemo imamo nedvosmislene povratne informacije prema kojima su im naši seminari, literatura koju smo im dali i na koju smo ih uputili, značajno unapredili njihove profesionalne kompetencije.
Cilj nam je da u vremenu koje dolazi ostanemo angažovani i aktivni u promeni percepcije “drugoga” kao uljeza i neprijatelja, putem interkulturnog dijaloga. U radu sa studentima želimo da analiziramo stanje u kome se društvo nalazi i razgovaramo o mogućim strategijama da se to stanje poboljša. Ideja je da istaknemo značaj društvenih i humanističkih nauka razumevanju i podsticanju promene društva.
Naša želja je da doprinesemo obrazovanju mladih ljudi koji kritički promišljaju i analiziraju svet oko sebe, a jednog dana će biti u prilici da grade neko bolje i pravednije društvo.

CILJNA GRUPA
Program angažuje gimnazijalce/srednjoškolce i kroz čitalačke klubove. Klubovi su postojali ili su i dalje aktivni su sledećim gradovima: Beloj Crkvi, Dimitrovgradu, Kikindi, Kragujevcu, Zrenjaninu, Novom Pazaru, Užicu, Požegi, Kosjeriću, Beogradu, Vranju, Vladičinom Hanu. Klubovi okupljaju gimnazijalce i srednjoškolce koji čitaju autore iz regiona. Na listi omiljenih pisaca su: Almir Alić, Nenad Veličković, Svetislav Basara, Robert Perišić, Viktor Ivančić, Ljiljana Dirjan, Dragana Mladenović.
Studenti su uključeni u program “Humanistika u tranziciji”, koji kontinuirano organizujemo u saradnji sa Izdavačkom kućom “Fabrika knjiga”.

IZDAVAČKA DELATNOST
Program ima izdavačku delatnost: u periodu od 2010. do 2014. objavili smo pet kola od po pet knjiga u ediciji “Mala kutija” i šest brojeva časopisa za književnost u školi – “TekstUra”. Ostala izdanja navedena su u rubrici Publikacije.
Edicijom “Mala kutija” želimo da zainteresujemo srednjoškolce za svet literature, a posebno da podstaknemo čitanje knjiga nastalih u regionu. Edicija sadrži odlomke iz književnih dela balkanskih pisaca i zamišljena je tako da sadržajem i formom bude privlačna, duhovita, pametna i dobronamerna prema mladom čitaocu, da privuče njegovu pažnju i da ga inspiriše da delo potraži. U „Maloj kutiji“ je pet knjižica – skraćenih izdanja istoimenih knjiga ili tekstovi koje su autori za potrebe edicije sami odabrali i naslovili. Svaki autor iz edicije na poslednjim stranicama svoje knjige čitaocu preporučuje drugog pisca.
“TekstUra” je časopis za književnost u školi i početnica za komšijsku književnost. Namenjena je nastavnicima, stručnim saradnicima, bibliotekarima – profesionalcima koji su po prirodi svog posla zainteresovani za mesto književnosti u srednjoškolskom/gimnazijskom obrazovanju. Naravno, postoji i neskrivena želja da “TekstUru” rado čitaju i učenici, studenti… “TekstUra” se zanima za ulogu književnosti u moralnom razvoju mladih i društva u celini, za književnost kao polje afirmisanja opštih ljudskih vrednosti, ali i za književnost kao sredstvo indoktrinacije. Autori “TekstUre” nastoje da istraže složen i dinamičan odnos jezičkog književnog dela i vremena u kojem nastaje ili u kojem se tumači, preporučujući pažnji čitalaca i tekstove autora susednih zemalja, pre svega savremenu književnu produkciju na jezicima balkanskih naroda koja ima kapacitet za univerzalne obrazovne ciljeve – estetske, etičke, saznajne.

Podeli ovo