Humanistika u tranziciji

Humanistika-u-tranziciji-plakat-za-str-na-sajtuU saradnji sa “Fabrikom knjiga” od 2014. godine organizujemo obrazovni program za studente “Humanistika u tranziciji”. Namera nam je da podstaknemo studentkinje i studente društvenih nauka i humanistike na razmišljanje i istraživanje uloge obrazovanja i kulture u transformaciji društva (utičući time na uspostavljanje vrednosnog sistema koji bi podržao politike tranzicione pravde i konstitucionalizaciju demokratskog sistema).

Srbija se već dve i po decenije nalazi u razdoblju koje se opisuje kao tranziciono. Svrha ovih seminara je da polaznicima daju uvid u osnovne koncepte koji se tiču tranzicije, te da pokažu kako bi ti koncepti mogli da se primene na razumevanje i tumačenje situacije u Srbiji. Pored ovladavanja konceptima koji treba da omoguće precizniju analizu društvenih kretanja u proteklim decenijama i otvore pogled na nove perspektive, predavanja imaju za cilj i da istaknu važnost društvenih i humanističkih nauka u razumevanju i podsticanju promene društva. Opšta ideja na kojoj se insistira na seminarima jeste formiranje jasne svesti o značaju kulture i obrazovanja u transformisanju društva i države i/ili legitimisanju postojećih društvenih kretanja i „status-a quo“.

Autorski tim obrazovnog programa čine: Dejan Ilić, urednik Časopisa za književnost i kulturu, i društvena pitanja „Reč” i u izdavačkoj kući „Fabrika knjiga“ (urednik i voditelj programa), Ana Kolarić, asistentkinja na Filološkom fakultetu (saradnica na programu) i Biljana Đorđević, asistentkinja na Fakultetu političkih nauka (saradnica na programu). Tokom programa, predavači koje studenti imaju prilike da čuju i sa njima razgovaraju su autori u oblasti društvenih nauka, humanistike i književnosti iz zemlje i regiona.

Humanistika u tranzicji – I ciklus

Humanistika u tranziciji – II ciklus

Humanistika u tranziciji – III ciklus

Predavanja sa prvog okupljanja – časopis Reč

Predavanja sa drugog okupljanja – časopis Reč

Poziv na seminar „Humanistika u tranziciji“- I ciklus 

Poziv na seminar „Humanistika u tranziciji“ – II ciklus 

Poziv na seminar „Humanistika u tranziciji“ – III ciklus

Podeli ovo