Više od aktivizma ili Umetnost kao posrednik

plak mail5Ovaj segment programa nastao je kao samostalna celina posle višegodišnjeg iskustva rada u “Grupi 484” i korišćenja umetničkih sredstava i kombinovanih umetničkih medija u realizaciji lokalnih akcija kojima se promoviše i afirmiše bogatstvo različitosti kao društveno potrebno i poželjno stanje, demokratizacija umetnosti, umetnost u javnim i otvorenim prostorima, društveni angažman kroz umetnički izraz, osetljivost za ranjive grupe, umetnost kao sredstvo društvene promene…

Tokom više godina aktivnog rada sa mladima (pre svega sa srednjoškolcima i studentima), profesorima i pedagozima, napravili smo, uvažavajući i osluškujući potrebe lokalnih zajednica i razgovarajući o specifičnim problemima zajednice, niz zanimljivih i zapaženih akcija. Evo nekoliko primera: različite akcije čitanja u javnom prostoru u sklopu promocije regionalne književnosti („Čitanje pred spavanje“ u Kikindi, Vranju i Beloj Crkvi, obeležavanje ulica imenima pisaca iz regiona u sklopu književnog festivala “Borina kapija”, akcije javnih čitanja, promocija i kićenja drveća knjigama pred Novu godinu u Dimitrovgradu), kao i u sklopu drugih programa (javne probe i nastupi sa decom iz Doma za decu i omladinu u Beloj Crkvi, okupljenom u horu “Deca sa Meseca”, kao i decom iz Doma za decu i omladinu u Beogradu (Voždovac), okupljenu u horu “AprilZMAJun”, plakatiranje grada duhovitim sloganima koji apeluju na osnivanje galerije tokom “Noći muzeja” u Sjenici, akcija „Krov nad glavom“ za podizanje nivoa vidljivosti problema beskućnika i podstanara – u Vranju i Beogradu, akcije „Vrlo (s)lične karte“ i „Ovde i sada“ u Beogradu, Kragujevcu, Rumi i Kraljevu – za podizanje nivoa vidljivosti problema izbeglih i raseljenih).

Namera nam je da u narednom periodu unapredimo i proširimo polje delovanja i damo doprinos vidljivosti institucija kulture – galerija, muzeja, legata, kulturnih centara, kinoteka… kao prostora koji nisu „bauk za štrebere“, već mesta okupljanja za razmenu i primenu ideja i dobre energije, a da javne prostore najrazličitijih namena (pijace, trgove, ulice, šoping molove, ključarske, obućarske i druge zanatske radnje, poslastičarnice…) pokušamo da iskoristimo kao prostore za delovanje i akcije. Želimo da i dalje, kroz različite kombinovane umetničke forme i rad sa mladima u Srbiji promovišemo interkulturni dijalog, saradnju, razvijamo osetljivost za ranjive i marginalizovane grupe, pozivamo na građansku solidarnost, humane vrednosti i antikonzumerizam.

Ove aktivnosti realizujemo u saradnji sa Fondacijom „Jelena Šantić“.

Podeli ovo