Studijske posete studenata socijalnog rada i socijalne politike Centrima za smeštaj tražioca azila

U okviru programa studentske prakse namenjene studentima lV godine Fakulteta političkih nauka, smera socijalni rad i socijalna politika, koje sprovodi Grupa 484, organizovane su posete centrima za smeštaj tražioca azila Bogovađi, Krnjači, ili Banji Koviljači, jedanput nedeljno, za male grupe od po tri studenta. Posete su, osim upoznavanja studenata sa uslovima smeštaja i života u centrima, važećim procedurama prihvata i proceduri za podnošenje zahteva za azil, studentima omogućile da se upoznaju sa težnjama, potrebama i konkretnim problemima sa kojima se suočavaju muškarci, žene i deca koji borave u centrima.

Studentima je ovo bila prilika da, zajedno sa timom Grupe 484, učestvuju u izvođenju kreativnih radionica sa decom smeštenom u centrima, a takođe i da ostvare bliži kontakt i razgovaraju sa tražiocima azila. Nekada je to i više od kratkog susreta: neki od studenata i dalje su u kontaktu sa ljudima koje su upoznali u centrima, bivajući iskrena podrška migrantima koji prolaze kroz teške trenutke u svom putu ka ostvarivanju svojih snova o boljem životu.

Studijske posete studenata socijalnog rada i socijalne politike radnim jedinicama za smeštaj maloletnika bez pratnje pri Zavodima za vaspitanje dece i omladine Niš i Beograd 

Takođe u okviru programa studentske prakse, budući socijalni radnici sa Fakulteta političkih nauka su imali prilike da organizovano posete radne jedinice za smeštaj maloletnika bez pratnje roditelja ili staratelja, koje se nalaze pri Zavodima za vaspitanje dece i omladine u Nišu i u Beogradu. Poseta Zavodu u Nišu je organizovana krajem juna 2015, a posete Zavodu u Beogradu u dva navrata, u aprilu i julu 2015. Kroz predavanja i diskusije koje su vodili sa profesionalcima koji rade sa maloletnim migrantima, studenti su imali priliku da direktno, u okviru institucije, od stručnjaka iz prakse čuju detalje o procedurama vezanim za traženje azila i načinima postupanja sa maloletnim tražiocima azila, a takođe i da čuju brojne primere iz prakse i nauče o tome šta se i kako se direktno radi, koje su potrebe i na koji način se pruža podrška ovoj, posebno ranjivoj i specifičnoj grupi migranata.

Budući socijalni radnici su iskustva stečena odlascima na teren ocenili kao više nego potrebna i značajna za upotpunjavanje znanja o savremenim migracijskim tokovima.

Ovim studijskim posetama i evaluativnim sastankom grupe studenata FPN koja je obaveznu praksu na lV godini obavljala u Grupi 484, završen je Program studentske prakse za školsku 2014/2015. godinu.

Zahvaljujemo se Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, Zavodu za vaspitanje dece i omladine Beograd i Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu, na saradnji i podršci u organizovanju i sprovođenju ovih zaista važnih aktivnosti.
Uz zahvalnost institucijama koje su nam omogućile direktan rad na terenu, zahvaljujemo se MUPu Republike Srbije, Kancelariji za azil i Komisiji za azil, na učestvovanju i podršci koju sam dali tokom uvodnog, seminarskog dela prakse.

Projekat: Naše nove komšije -jačanje kapaciteta za razumevanje kulturne različitosti – korak dalje
Cilj: Doprinos razvoju otvorenosti i tolerantnosti u našem društvu
Realizatori: Grupa 484 (Obrazovni program „Mi i oni drugi“, Program direktne podrške i Centar za migracije)
Podrška: CCFD – Terre solidair

Podeli ovo